Neolityczny cmentarz z 23 grobami znaleziony w Polsce

Do odkrycia grobów zawierających szczątki ludzi i zwierząt, a także ceramicznych paciorków, krzemiennych toporów i wielu innych pozostałości z epoki neolitu znaleziono w Sadowie, w województwie Świętokrzyskim. 

Dwadzieścia trzy groby z późnej epoki neolitu zostałī odkryte niedaleko Opatowa, w Sadowie. Cmentarzysko datowane jest na około 3000-2500 lat p.n.e. Groby prócz ludzkich i zwierzęcych szczątków zawierały paciorki, krzemienne narzędzia, kły dzików. Dr. Wojciech Pasterkiewicz, archeolog z uniwersytetu rzeszowskiego powiedział, że groby były wspólne dla kilku, dwóch, czasami pięciu czy sześciu ludzi. Groby, po pewnym czasie od pochówku były odkopywane, po to, aby wyciągnąć część szkieletu pochowanego człowieka.  Dotychczas nie ustalono dlaczego tak postępowano. Archeolog dodaje, że być może robili to najbliżsi członkowie rodziny pogrzebanych. Groby ludzkie i zwierzęce posiadały kamienne struktury, mniejszych kamieni wokół kamieni jako obramowanie dołu i większe, przykrywające mogiłę. Swoim kształtem przypominały skrzynię. Kości krów i świń były znajdowane najczęściej. Badania geofizyczne wskazują na to, że dotychczas zbadano dwie trzecie cmentarza. Reprezentuje on przykład kultury amfor kulistych. 

Źródła: Science in Poland, archaeology.org

Bartłomiej Małczyński 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*