Nowa Sala Tradycji Straży Granicznej w Warszawie

Nowa Sala Tradycji Straży Granicznej w Warszawie: 17 marca otwarto w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie Salę Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od 1918 roku do czasów współczesnych z inicjatywy Sekretarza Stanu w MSWiA, Jakuba Skiby.

Wśród eksponatów zebranych w Sali Tradycji Straży Granicznej znajdują się m.in. tablica żeliwna z godłem z granicy polsko-sowieckiej, wykonana w latach 20. XX wieku w odlewni Poręba koło Zawiercia, odznaka Korpusu Ochrony Pograniczna „Za Służbę Graniczną” plutonowego KOP Aleksandra Pietraszka z 1934 r., gipsowy odlew Odznaki Honorowej „Za Służbę Graniczną” z 1934 r. na 10-lecie KOP, przez żołnierzy Baonu KOP „Stołpce”, a także inne odznaczenia nadawane Wojskom Ochrony Pogranicza oraz obecnej Straży Granicznej.

Na ekspozycji znajduje się również interaktywny monitor, umożliwiający zwiedzanie wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa. Funkcjonuje ono od 2011 r. W swoich zasobach posiada kilkanaście tysięcy trójwymiarowych zdjęć eksponatów związanych z historią polskich formacji granicznych m.in. mundurów, odznaczeń, zdjęć, kilkadziesiąt biogramów dowódców i żołnierzy oraz funkcjonariuszy KOP i Straży Granicznej II RP. Można także zobaczyć wizualizacje elementów uzbrojenia i umundurowania. Wirtualna kolekcja jest regularnie, w cyklach miesięcznych, uzupełniana o nowe eksponaty. Do dziś zarejestrowano ponad 3 mln wejść.

W stworzenie Sali Tradycji włączyło się również Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, które działa od 1992 r. i zajmuje się m.in. dbaniem o pamięć po członkach Formacji Granicznych, popularyzowaniem wiedzy historycznej oraz poszukiwaniem miejsc pochówku funkcjonariuszy KOP. Autorem projektu i wykonawcą Sali Tradycji Straży Granicznej jest Marcin Nowak – pracownik Komendy Głównej Straży Granicznej.

Sala Tradycji przeznaczono dla funkcjonariuszy SG, lecz mogą ją również odwiedzać szkoły po wcześniejszym umówieniu.

Źródła: dzieje.pl, strazgraniczna.pl, mswia.gov.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Emilia Ostapowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*