Otwarto nowy oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Dla zwiedzających udostępniono wnętrza najstarszej murowanej konstrukcji w Gdańsku. Unikatową Piwnicę Romańską można odwiedzać od początku roku. Ta, obecnie podziemna budowla, jest zachowanym w doskonałym stanie XIII–wiecznym refektarzem klasztoru dominikanów.

Piwnica Romańska, bo tak nazwano nowo otwarty oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, znajduje się przy pl. Dominikańskim, pomiędzy kościołem p.w. św. Mikołaja a Halą Targową. Budowlę odkryto w 2005 roku. Owocem przeprowadzonych prac archeologicznych jest też odnalezienie pozostałości kuchni, a w niej dużego, ceglanego pieca, który również jest obecnie eksponowany. Okazało się, że odkryte pomieszczenie pochodzą z czasów zanim do Gdańska przybyli krzyżacy. To właśnie wraz z ich pojawieniem się w mieście w 1308 roku i spaleniem licznych budowli, pomieszczenia przestały być użytkowane. Dopiero pod koniec XIV wieku zostały zaadaptowane na piwnicę pod nowym, gotyckim krużgankiem klasztornym.

„Ekspozycja muzealna skupia się na architekturze obiektu. Oryginalne mury stanowią 3/5 kubatury włącznie ze znacznymi partiami unikatowego na skalę Polski systemu sklepień. Odpowiednie oświetlenie podkreśla walory architektoniczne wnętrza, kieruje uwagę na cztery pola sklepień eliptycznych wspartych na pendentywach oraz centralnym filarze” – czytamy w zaproszeniu muzealników. Budowlę zrewaloryzowano do wyglądu, jaki przedstawiała w XIII.

Dodatkową atrakcją dla zwiedzających i ułatwieniem w odbiorze wnętrz jest wirtualny przewodnik, który współgra ze zmianami natężenia i barwami światła, wskazującymi poszczególne detale.

Pogłębieniu wiedzy o miejscu służy prezentowany dziesięciominutowy film z animacjami 3D, obrazujący historię Kępy Dominikańskiej. Zaprezentowano rekonstrukcję pierwszego kościoła przekazanego w 1227 roku oo. Dominikanom przez księcia Świętopełka, jego kolejną fazę po przebudowie przez zakonników oraz zabudowania klasztorne na tle XIII-wiecznego Gdańska.

W Piwnicy Romańskiej można zapoznać się z przeszło 100 zabytkami odkrytymi w czasie wykopalisk w tym miejscu oraz dewocjonalia z cmentarzyska, które odkryto podczas prac archeologicznych na tym terenie. Wśród nich są m.in. ozdoby, wyposażenie kuchni, naczynia, narzędzia czy kolekcję dewocjonaliów, w tym medaliki, różańce, a także enkolpion (relikwiarz) kijowski z XII wieku – to najdalej na północ wysunięte znalezisko tego typu. Na uwagę zasługuje też ossuarium, czyli złożone skupisko kości z początku XVII wieku, zachowane w stanie nienaruszonym od chwili zdeponowania kości.

W celu przystosowania wnętrza do potrzeb zwiedzających przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie i zastosowano specjalny system klimatyzacyjny i odwadniający. Prace sfinansowało miasto Gdańsk, Województwo Pomorskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Archeologiczne w Gdańsku.

piwnica

Źródło: PAP nauka

Comments are closed.