Odbudowa miast zniszczonych w czasie I wojny światowej

Wydział Pedagogiczno- Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk organizują międzynarodową konferencję naukową pt. Odbudowa miast zniszczonych w czasie I wojny światowej

Tematem projektowanej konferencji jest odbudowa/rekonstrukcja miast europejskich, zniszczonych między 1914 a 1918 rokiem, widziana jako sieć problemów, działań i strategii architektonicznych, politycznych czy społecznych. Jak zaznaczają Organizatorzy, konferencja adresowana jest do szerokiego grona badaczy: historyków sztuki, architektury, urbanistyki czy konserwatorów zabytków i teoretyków konserwacji. Dyskusje stawiać będą m.in pytanie o to, jak I wojna światowa wpłynęła na krajobraz historyczny miast Europy i zmieniła status konserwacji miast i zabytków.

Zapraszamy do przygotowania wystąpień, których celem będzie badanie „narodotwórczej” architektury konstruującej narodowe tożsamości, czy też dyskusja polityk planowania urbanistycznego i odbudowy miast Beneluxu, Francji, Niemiec, Polski czy Rosji w lokalnych, krajowych czy szerokich kontekstach. 

Główne zagadnienia tematyczne sympozjum: 

  • Teorie konserwatorskie i ich wpływ na odbudowę miast zniszczonych w czasie I wojny światowej w aspektach prawnych, teoretycznych, praktycznych;
  • Międzywojenne odbudowy miast i ich znaczenie dla społecznych, kulturowych czy narodowych dyskursów państw narodowych w Europie 1918-1939. Jak planiści, obrońcy zabytków, konserwatorzy, władze, obywatele negocjowali, kształtowali projekty i realia odbudowy?
  • Odbudowa jako narzędzie reformy realiów mieszkaniowych: infrastruktura miejska, nowoczesne “obsesje higieny” i procesy odbudowy starych miast;
  • Kreując historię: nowe tożsamości. Rekonstrukcja miast jako narzędzie nowoczesnych działań państwa narodowego w sferze świadomości. Jak narracja historyczna została „poparta”„historyczną architekturą”? Jak poprawiano, a może wymyślano historię poprzez praktyki architektury? Jakie wizje historyczne promowano i dla kogo?
  • Jak międzywojenne doświadczenia wpłynęły na procesy odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej?

Spotkania i debaty zaplanowano na 16-17 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenia: drogą elektroniczną (preferowane formaty to DOC, DOCX, RTF, PDF) lub pocztą tradycyjną (na adres: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 62-800 Kalisz ul.Nowy Świat 13) można przesyłać do 1 listopada 2014 roku.

Więcej informacji: strona www

e-mail: [email protected]

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*