Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów

Ogólnopolski Kongres Młodych Bizantynistów to cykliczna studencko-doktorancka konferencja naukowa, organizowana od 2015 roku przez różne ośrodki akademickie. Spotkanie jest kontynuacją inicjatywy poznańskiej Sekcji Historii Bizancjum SKNH UAM – pomysłodawcy i organizatora dwóch pierwszych spotkań. Trzeci zjazd odbył się w Łodzi, staraniem SKNH UŁ. Czwarta edycja odbędzie się w dniach 6–7 kwietnia 2018 roku w Krakowie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – znaczącym polskim ośrodku badań nad sztuką bizantyńską.

Zakres poruszanych zagadnień podczas tegorocznego spotkania jest bardzo szeroki, obejmuje między innymi politykę, teologię, sztukę i literaturę bizantyńską. Referaty zostały pogrupowane w dziewięć paneli tematycznych (Barbarzyńcy / barbarica; Byzance après byzance / postbyzantina; Christianitas; Islam / islamica; Krucjaty / expeditiones sacrae; Literatura / litterae; Prawo i polityka / lex civilitasque; Persowie / persica; Teologia / res divinae).

IV OKMB – Program

 

Piątek, 6 IV, sala 39

 

Rejestracja: 9:00

Otwarcie konferencji i wykład dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej, Bizantyńskie cymelia w Polsce. Kilka uwag z zakresu historiografii i metodologii badań: 10:00–11:00

 

I Res divinae: 11:00–12:40
11:00–11:20 Maciej Gdaniec, UG, AWFiS Gdańsk Natury Chrystusa w argumentacji Grzegorza z Nazjanzu skierowanej przeciwko Apolinariuszowi z Laodycei
11:20–11:40 Przemysław Wróblewski, UPH Siedlce Życie i działalność Teodora z Mopsuestii (350–428)
11:40–12:00 Wojciech Nadobnik, UAM Kult świętych na terenie Cyru podczas episkopatu Teodoreta
12:00–12:20 Piotr Czerski, Akademia Ignatianum w Krakowie Enkolpion z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
12:20–12:40 Dyskusja

 

Przerwa obiadowa: 12:40–14:00

 

II Islamica: 14:00–15:40
14:00–14:20 Marcin Zawadzki, UKSW Cesarstwo bizantyńskie pod rządami Leona III (717–741)
14:20–14:40 Wojciech Jędrzejewski, UAM Amalfitanie we wschodniej części Morza Śródziemnego w X i XI wieku
14:40–15:00 Michał Pietranik, UW Stauroteka Manuela I Komnena a podbudowa ideologiczna kampanii przeciwko seldżuckiemu sułtanowi Ikonion Kilidż Arslanowi II
15:00–15:20 Marcin Gomółka, UPH Siedlce Bitwa pod Manzikert i jej historyczne konsekwencje
15:20–15:40 Dyskusja

Przerwa: 15:40–15:50

 

III Postbyzantina 1: 15:50–17:30
15:50–16:10 Dorota Walczak, UW ,,Bizantynizm” i ,,styl bizantyński” w dyskursie Komitetu Troski o Rosyjskie Malarstwo Ikonowe

(1901–1917)

16:10–16:30 Zofia Małysa, UJ Wpływ ikony na sztukę Andy’ego Warhola
16:30–16:50 Marta Cyuńczyk, UG Styl rosyjsko-bizantyński w teoretycznych rozważaniach oraz badaniach Grigoriego Grigoriewicza Gagarina
16:50–17:10 Anita Kunikowska, UJ Mikołaj Władymirowicz Sułtanow (1850–1908) – pasjonat architektury bizantyńskiej i (re)konstruktor architektury rosyjskiej
17:10–17:30 Dyskusja

 

 

IV Persica 1: 17:30–17:55
17:30–17:50 Maciej Musiał, UJ Działania wojenne z lat 582–589 pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Iranem Sasanidów – przebieg oraz konsekwencje polityczne na Kaukazie
17:50–17:55 Dyskusja

 

Zakończenie I dnia: 17:55

 

Sobota, 7 IV, sala 8

 

Rejestracja: 9:00

Prezentacja Kolekcji Sztuki Cerkiewnej w Muzeum Narodowym w Krakowie, prowadzący: dr hab. Mirosław P. Kruk: 10:00–11:00

 

I Scripta: 11:00–12:40
11:00–11:20 Tomasz Babnis, UJ Eutropiusz jako człowiek Wschodu. Wykorzystanie skojarzeń z Orientem jako element budujący inwektywę w In Eutropium Klaudiana
11:20–11:40 Magdalena Garnczarska, UJ Sposoby określania barw w O budowlach Prokopiusza z Cezarei
11:40–12:00 Bartosz Różanek, UAM Jak Rzymianie nabywali prawo własności w świetle Digestów Justyniańskich?
12:00–12:20 Tomasz Labuk, UŚ In Iacobum monachum Michała Psellosa (Westerink 22): nowe kierunki interpretacji?
12:20–12:40 Dyskusja  

 

Przerwa obiadowa: 12:40–14:00

 

II Persica 2: 14:00–14:25
14:00–14:20 Daria Olbrycht, UAM Wpływ ideologii Sasanidów na bizantyński dwór cesarski
14:20–14:25 Dyskusja

 

III Expeditiones sacrae: 14:25–15:15
14:25–14:45 Mateusz Wierzbowski, UMK Bizancjum a krucjaty. Casus I wyprawy krzyżowej
14:45–15:05 Sebastian Maksymilian Mietła, UAM Wenecja w IV wyprawie krzyżowej – polityczne, militarne i ekonomiczne korzyści ze zdobycia Konstantynopola
15:05–15:15 Dyskusja

 

Przerwa: 15:15–15:25

 

IV Christianitas: 15:25–16:15
15:25–15:45 Aleksandra Pawlikowska, UW Sacrum na nowo – mnisi i chrystianizacja pogańskiej przestrzeni w antycznym Egipcie
15:45–16:05 Hanna Lesner, UG Calamitas Christianorum. Zdobycie Chalkis w mowach i listach kardynała Bessariona
16:05–16:15 Dyskusja

 

Przerwa: 16:15–16:25

 

V Barbarica: 16:25–17:40
16:25–16:45 Łukasz Pigoński, UŁ Wpływ rywalizacji stronnictw politycznych we wczesnym Bizancjum na kształt i skuteczność polityki zagranicznej – przykład polityki huńskiej w latach 447–450
16:45–17:05 Natalia Cichoń, UJ Wolność od barbarzyńców czy nowa niewola? Problem tożsamości w Afryce bizantyjskiej
17:05–17:25 Maciej Dawczyk, UŁ Obraz Bizancjum w Historii Longobardów Pawła Diakona
17:25–17:40 Dyskusja

 

 

VI Postbyzantina 2: 17:40–18:05
17:40–18:00 Carina-Nathalia Paff, UW Bizancjum cesarskich szat – splendor mody okresu bizantyńskiego i jego obecność w sztuce od mozaiki po dzisiejsze haute couture
18:00–18:05 Dyskusja

 

Zakończenie konferencji: 18:05

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*