Pacyfikacja wsi Palikije

2 marca 1944 roku miała miejsce pacyfikacja wsi Palikije

Tego dnia 1944 roku doszło do pacyfikacji wsi Palikije

Pacyfikacja wsi Palikije miała miejsce w 1944 roku i dokonał Sonderdienst wspólnie z żandarmerią oraz SS. Spalono 12 gospodarstw i rozstrzelano 7 osób. Był to odwet za niedostarczone kontyngenty.

(Na zdjęciu: Od prawej Hans Frank, generał Herbert Becker oraz Ernst Boepple dokonują przeglądu kompanii honorowej Sonderdienstu na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Krakowie. Zdjęcie wykonane w sierpniu 1943 roku. Źródło zdjęcia: Narodowe Archiwum Cyfrowe).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*