Pierwszy etap III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtki

W dniu 18 kwietnia 2019 r zakończył się pierwszy etap III Edycji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtki. Tematem tegorocznej edycji jest: “Polska. Wojna i granice w XX wieku”. Rada Programowa Fundacji im. Janusza Kurtyki, po rozpatrzeniu rekomendacji Zespołu Konkursowego, skierowała do recenzji tj. dalszego etapu Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, 5 następujących książek, spośród których zostanie wyłoniona zwycięzka praca:

  1. Kirszak J., Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920, IPN, Warszawa 2013, ss. 447.
  2.  Kloc K., Michał Sokolnicki 1880-1967. Piłsudczyk-historyk-dyplomata, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018, ss. 688.
  3. Markowski D. K., Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 478.
  4. Nowik G., Zanim złamano Enigmę… Rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918-1920, ISP PAN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Narodowe Centrum Kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2010, ss. 1405.
  5. Rzewuski P., Filozofia Piłsudskiego, Fundacja Augusta Hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2018, ss. 236.

W pierwszym etapie Zespół Konkursowy i Rada Programowa Fundacji rozpatrywały łącznie 21 zgłoszeń. Zgodnie z harmonogramem Konkursu, naukowe recenzje powyższych monografii zostaną opracowane przez badaczy skupionych w Komisji Recenzentów do 31 maja 2019 r. Wybór zwycięskiej pracy nastąpi w czerwcu 2019 r.  Natomiast jesienią odbędzie się uroczysta Gala będąca zwieńczeniem Konkursu połączona z konferencją dotyczącą tematu tegorocznej edycji Konkursu. Główną formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na języki angielski i niemiecki oraz jej promocja w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

III Edycja Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki stanowi część projektu pt. „Umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*