Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej – nowe informacje

Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej odbędzie się od 19 do 21 września 2013 roku w Warszawie, w salach konferencyjnych udostępnionych przez JM Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Wóycickiego.

Kongres skierowany jest do wszystkich archeologów w Polsce. Inicjatywa zorganizowania Kongresu została wysunięta i jest realizowana przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Głównym zamierzeniem Kongresu jest podjęcie próby integracji środowiska archeologicznego wobec kluczowych problemów związanych z archeologią i zawodem archeologa. Problemy, przed którymi stanęło środowisko archeologów w Polsce, takie choćby jak dążenia do wprowadzenia wartościowania zabytków i ograniczenia tym samym ochrony i opieki państwowej jedynie do wyselekcjonowanej grupy obiektów, traktowanie badań archeologicznych jako przedmiotu zamówień publicznych z ceną jako jedynym kryterium rozstrzygającym, sprowadzenie badań archeologicznych do rangi „usługi”, deregulacja zawodu archeologa, etc., nie pozwalają już dłużej odwlekać ogólnej dyskusji, którą archeolodzy muszą podjąć, jeśli chcą, aby ich dyscyplina naukowa i zawód nie zostały zdegradowane.

Kształt Kongresu i poruszana na nim tematyka są w całości dziełem osób, które zgłaszały propozycje sesji tematycznych, a następnie referatów i posterów. Rada Programowa i Komitet Honorowy udzieliły organizatorom pomocy w ich wyborze.

Współorganizatorami Kongresu są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Archeologiczna z Zielonej Góry, Zamek Królewski w Warszawie oraz Muzeum Pałac w Wilanowie.

Honorowego Patronatu Kongresowi udzielili: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pani Barbara Kudrycka, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Dziekoński oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Patronatem medialnym Kongres objęli: czasopismo Z otchłani wieków oraz portale internetowe: archeowiesci.pl i historykon.pl.

Do udziału w Kongresie zgłosiło się ponad 400 osób, reprezentujących różne środowiska: akademickie, muzealne, konserwatorskie, firmy prywatne oraz Polską Akademię Nauk.

Na Kongresie wygłoszonych zostanie 169 referatów i zaprezentowanych będzie 39 posterów w trakcie 14 sesji tematycznych zgrupowanych w trzech blokach:
I. Nowe źródła, teorie i interpretacje w archeologii polskiej;
II. Teorie i metody badań archeologicznych;
III. Archeologia jako zawód.

Kongres zakończy dyskusja na temat polskiej archeologii.

Więcej informacji na stronie http://archeologiapolska.pl/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*