Poczet demonów słowiańskich

Wiara w istnienie sił nieczystych wywarła ogromny wpływ na życie ówczesnych ludzi – pomagała w zrozumieniu zjawisk przyrodniczych, uczyła ostrożności, a także wyjaśniała występowanie takich tragedii, jak choroba czy nagła śmierć. Istoty nadprzyrodzone były duchami opiekującymi się, strażnikami strzegącymi terytorium przed intruzami oraz bytami czyhającymi na życie niewinnych. Nie każdy demon był nieprzyjazny, wiele z nich sprawowało pieczę nad ludnością. Demonem mógł się stać człowiek, który zmarł śmiercią przedwczesną i nagłą, dusza zazdrościła bowiem człowiekowi daru życia. Dusze ludzi zmarłych naturalną śmiercią stawały się opiekunami zapewniającymi dobry byt swojej rodzinie w zamian za resztki za pożywienie.

Baba Jaga  Zdj. Wikimedia Commons
Baba Jaga
Zdj. Wikimedia Commons

Duchy lasów nie pochodziły od ludzi, były całkiem innym bytem. Jednym ze znanych leśnych demonów w słowiańskiej kulturze była Baba Jaga, osobistość występująca choćby w baśniach. Imię Jaga wywodzi się od słowa jęga oznaczającego męczarnię. Baba Jaga była szpetną, starą kobietą, mieszkającą w lesie w chatce na kurzej stopie. Porywała a następnie zjadała zagubionych wędrowców. Szczególnym upodobaniem darzyła nieostrożne dzieci.  Baba Jagodowa to przykład leśnego demona wywodzącego się z Podlasia. Czyhała ona na dzieci zbierające w lesie jagody czy grzyby. Te, które nie były dosyć ostrożne łapała za szyję i dusiła. W słowiańskich folklorze możemy również spotkać inne rodzaje bab, jak choćby Baba Grochowa, Wodna a także Żytnia.

Kolejny demonem leśnym był Borowy, znany także jako Laskowiec lub z rosyjskiego, Leszy. Przybierał postać starca odzianego w skóry, jak również niedźwiedzia, wilka, puchacza a czasem także wichru. Był on opiekunem lasu, jego stosunek do ludzi był neutralny, zależał od tego jak człowiek postrzega las i jak traktuje leśnych mieszkańców. Potrafił wyprowadzić zagubionego z lasu, obronić go przed dzikimi zwierzętami ale również zaprowadzić wędrowców w głąb puszczy.

Zjawiska atmosferyczne budziły przerażenie wśród ówczesnych Słowian. Obecność obłoków, chmur, wichrów i burz tłumaczono obecnością nadprzyrodzonych duchów, mogących mieć człowieczy rodowód. Płanetnik, nazywany także chmurnikiem, obłocznikiem to demon powietrza i chmur. Jego pochodzenie przedstawione jest dwojako. Według jednej z wersji, płanetnikami zostawały dusze samobójców oraz ludzi zmarłych śmiercią nagłą. Według innej, obłocznikiem zostawali młodzieńcy wciągnięci do nieba przez chmurę, na krótko przed burzą. Ich zadaniem było dźwiganie i prowadzenie chmur w wyznaczone miejsce.

Leszy Zdj. Wikimedia Commons
Leszy
Zdj. Wikimedia Commons

W wierzeniach słowiańskich, a szczególnie wśród Słowian południowych i wschodnich zachowała się wiara w żmija. Żmij był skrzydlatą, mityczną postacią podobną do smoka. Obszar jego działania nie jest do końca jasny – był on opiekunem zasiewów, który sprowadzał deszcz na pola oraz obrońcą przed siłami nieczystymi. Wchodził w związki z ludzkimi kobietami, które rodziły chłopców – przyszłych bohaterów odznaczających się niebywałą siłą i zdolnościami. Niektórzy, łączą wiarę w żmija z występowaniem takich nazw jak Żmigród.

Latawiec i latawica to dusze dzieci poronionych, nieochrzczonych lub zmarłych śmiercią gwałtowną. Według niektórych podań był demonem opiekującym się ogniskiem domowym, jednak znane są również opowieści o jego destrukcyjnej mocy. Pojawiał się najczęściej w czasie burzy, podczas której ginął zabity przez błyskawicę. Zdarzało się, że latawiec potrafił nakierować ścigający go piorun w stronę domostwa lub kościoła. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa, demony te utożsamiano z diabłami spółkującymi z ludźmi.

Wodnik Zdj. Wikimedia Commons
Wodnik
Zdj. Wikimedia Commons

Demony wodne mają pochodzenie zarówno ludzkie jak i nadprzyrodzone. Wodnik, znany także z rosyjskiego jako vodjanoj był panem akwenów wodnych. Najczęściej wyobrażano go sobie jako starca z łapami zamiast nóg lub rogami na głowie, czasem z rybimi oczami i błoną pławną między palcami. Przybierał także postać ryby lub dziecka, które w blasku księżyca nawołuje nieostrożnych do wejścia w wodę. Był uosobieniem złej, niszczycielskiej siły a spotkanie z wodnikiem było niebezpieczne, bowiem wciągał on ludzi w wiry wodne powodując ich śmierć. Raz do roku składano mu ofiarę z czarnej krowy, kozła, lub koguta. Znany jest przykład z XIX wieku gdzie jako ofiara posłużył koń. Inną odmianą męskiego wodnego demona był utopiec, który rodził się z duszy samobójcy lub poronionego płodu. Zamieszkiwał rzeki, jeziora a także studnie. Zazwyczaj topił ludzi, którzy nieopatrznie weszli na jego teren.

Rusałki to demony powstałe z dusz młodo zmarłych dziewcząt, które popełniły samobójstwo przed zamążpójściem. Wśród Słowian południowych znane jako wiły a na terenach Polski jako boginki. Mieszkały w lasach, w pobliżu zbiorników wodnych lub w górach. Przybierały postać zielonowłosych, pięknych, nagich kobiet, które wabiły młodych mężczyzn po czym łaskotały ich na śmierć lub doprowadzały do śmierci z wycieńczenia w szaleńczym tańcu. Czyniono je również odpowiedzialne za zaginięcia dzieci – rusałki bowiem podrzucały ludziom swoje kalekie potomstwo, porywając ludzkie. W ten sposób tłumaczono upośledzenia jakie dotykały ludność.

One Comment

  1. It's me STIG

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*