Pomnik poświęcony ofiarom podobozu Auschwitz zostanie przeniesiony ze skupu złomu

W najbliższym czasie pomnik poświęcony ofiarom podobozu Auschwitz zostanie przeniesiony z terenu, na którym znajduje się skup złomu. Obelisk upamiętniający ponad stu zamordowanym przez Niemców Żydów, znajdzie nowe miejsce przy stacji kolejowej Czechowice-Dziedzice Przystanek.

Pomnik został wzniesiony na terenie dawnego podobozu Tschechowitz II, który znajdował się niedaleko czechowickiej rafinerii, w której pracowali więźniowie. Po zakończeniu II wojny światowej grunty te stały się własnością Skarbu Państwa, następnie zostały wydzierżawione. Prywatna firma uruchomiła w tamtym miejscu skup złomu. Uboczny efekt funkcjonowania przedsiębiorstwa jest taki, że monument upamiętniający ofiary niemieckiego obozu znajdują się wśród złomu i nie ma do niego dostępu.

Losami pomnika zainteresowały się środowiska lokalnych mieszkańców i bielska Gmina Żydowska, które podjęły decyzję, że należy obelisk przenieść w godne miejsce. Dorota Wiewióra, która jest szefową Gminy Żydowskiej,  podkreśliła, że na godnym upamiętnieniu miejsca męczeństwa zależy m.in. byłemu więźniowi Auschwitz i członkowi Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej Marianowi Turskiemu, który pracował m.in. w podobozie Tschechowitz II.

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic, Paweł Mrowiec magistrat zabiega o przeniesienie monumentu i „stanie się to wkrótce”. Jak wyjaśnił, wstępnie zgodę wydał już wojewoda śląski. Samorządowcy czekają jednak na pisemną odpowiedź.

Pozostaje jeszcze kwestia formalności, czy wystarczy nam tylko zgłoszenie przeniesienia, czy też potrzebne będzie pozwolenie na budowę. Oczywiście, w tym drugim przypadku procedura się wydłuży. (…) Myślę jednak, że wkrótce cała sprawa zakończy się pozytywnie – powiedział Mrowiec.

Nowe miejsce dla pomnika zostało wybrane na działce należącej do PKP. Samorząd Czechowic-Dziedzic zarezerwował już pieniądze na przeniesienie obelisku. Jak powiedział Paweł Morawiec monument stanie w miejscu, w którym – więźniowie przyjeżdżali i wyruszali w drogę do pracy w podobozie. PKP już wyraziło zgodę na ustawienie w tym miejscu pomnika.

Podobóz Tschechowitz II (Vacuum), to „filia” KL Auschwitz. Został uruchomiony we wrześniu 1944 r. na terenie dawnego gospodarstwa rolnego. Trafiali tam przede wszystkim Żydzi, którzy pracowali na terenie rafinerii ropy naftowej w Czechowicach. Praca polegała na rozbiórce zniszczonych bombardowaniami obiektów, naprawie rowów i murowaniu. W obozie znajdowało się maksymalnie 600 osób. 19 stycznia 1945 r. Niemcy ewakuowali z podobozu ok. 450 więźniów. Chorych pozostawili na miejscu, a następnie zamordowali.

Obelisk upamiętniający zamordowanych został zbudowany po wojnie. Został  na nim umieszczony napis „Ponad stu Żydom polskim i innych narodowości, którzy w przededniu wyzwolenia 19 I 1945 zginęli śmiercią męczenników z rąk zbirów hitlerowskich”.

Źródło: Polska Agencja Prasowa, portal.region.info.p
Fot. Wikimedia Commons

Kamil Janczarek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*