Dyplomacja polska w trakcie II wojny światowej

Prezentacja albumu „Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej”

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza na prezentację publikacji Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, w piątek, 14 marca 2014 roku, o godzinie 10.00.

W dyskusji wezmą udział: dr Bogusław Winid – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; ambasador Marek Pernal – autor publikacji, Wydział Wiedzy Historycznej MSZ; dr Magdalena Hułas – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Systemów Totalitarnych i Dziejów II Wojny Światowej. Spotkanie poprowadzi prof. Włodzimierz Borodziej – redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas spotkania zostanie wyemitowany kilkuminutowy film dokumentalny: Ministerstwo Spraw Zagranicznych czasu wojny, przygotowany przez Wydział Wiedzy Historycznej MSZ.

 

Informacja o publikacji

Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej to ponad 400-stronicowy album, zawierający 433 ilustracje, w znacznej części unikatowe, dotychczas niepublikowane. Zdjęcia i faksymile dokumentów pochodzą z polskich i zagranicznych archiwów oraz ze zbiorów rodzinnych i trudno dostępnych kolekcji prywatnych. Książkę otwiera wstęp wybitnego znawcy współczesnej historii Polski, prof. Piotra Łossowskiego.

Album prezentuje dokumenty będące traktatowymi fundamentami polityki polskiej przed wybuchem wojny, sylwetki czołowych postaci resortu spraw zagranicznych w rządzie RP na Uchodźstwie oraz wybranych reprezentantów korpusu dyplomatycznego, zdjęcia siedzib centrali MSZ (w Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii) oraz gmachów najważniejszych polskich placówek dyplomatycznych.

W publikacji szeroko udokumentowano mało znane działania polskiej służby zagranicznej w latach 1939–1945. Za jedno z najważniejszych należy bez wątpienia uznać bezprecedensową, jeśli chodzi o skalę i stopień trudności, akcję opieki nad obywatelami RP, którzy po wrześniu 1939 roku znaleźli się na uchodźstwie. Fotografiom i kopiom dokumentów towarzyszy rozbudowany komentarz. Publikacja została przygotowana w językach polskim i angielskim, ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

 

14 marca (piątek) 10:00–11:30 w siedzibie Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych (ul. Warecka 1a, Warszawa, Sala konferencyjna, I piętro)
Prosimy o potwierdzenie udziału do 13 marca 2014 r.  poprzez rejestrację online.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji. W razie problemów z rejestracją online prosimy o kontakt: [email protected] lub (22) 556 80 71/70

 

     

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*