Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948

Muzeum Historii Polski z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej przygotowało wystawę Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948.


Koniec drugiej wojny światowej stał się początkiem nowej epoki w historii Polski – nie tylko ze względu na przejęcie władzy przez komunistów, lecz także dlatego, że dokonane wówczas znaczące przesunięcie granic państwowych i związane z nim wielkie migracje społeczne na trwałe zmieniły kształt polskiego państwa i społeczeństwa. Wystawa plenerowa
Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 19451948 opowiada o najważniejszych tematach związanych z dramatycznym procesem wymuszonych migracji i zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych. Przedstawiono w niej polityczne tło decyzji o zmianie granic Polski oraz trudne losy ludności przymusowo przesiedlanej. Ekspozycja mówi również o tym, że pierwsze powojenne lata były okresem wzmożonej mobilności społecznej – wielu Polaków szukało nowego miejsca do życia i dobrowolnie udawało się na Ziemie Zachodnie i Północne.

Ważnym tematem wystawy jest skomplikowany proces integracji lokalnych społeczności współtworzonych przez grupy o odmiennych zwyczajach i doświadczeniach – śląskich i mazurskich autochtonów, lwowiaków i wilniuków, reemigrantów z Zachodu oraz osadników z tzw. Polski centralnej. Wystawa opowiada o problemach dnia codziennego, „polskim Dzikim Zachodzie”, tworzeniu siatki lokalnych instytucji i organizacji oraz o integrującej roli Kościoła. Pokazuje także, jak dokonywała się polonizacja zajmowanych terytoriów, jak wyglądała PRL-owska propaganda Ziem Odzyskanych oraz jak temat Ziem Zachodnich i Północnych funkcjonuje w polskiej pamięci zbiorowej i w kulturze.

Wystawa Przesuwanie Polski opowiada historię powojennych migracji i zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych wykorzystując materiały ikonograficzne z epoki (fotografie, afisze, plakaty, pocztówki) oraz cytaty z relacji świadków historii.

Wystawa będzie miała równoległą premierę w formie planszowej na Krakowskim Przedmieściu
(w sąsiedztwie bramy Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w wersji internetowej na platformie
Google Cultural Institute (www.wystawy.muzhp.pl).

Wystawa plenerowa Przesuwanie Polski. Ziemie Zachodnie i Północne 1945–1948 (w wersji polsko-angielskiej) będzie prezentowana od 8 maja do 9 czerwca 2015 r. Wystawa na platformie Google Cultural Institute dostępna będzie od 8 maja, również w wersji polskiej i angielskiej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*