Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej

W dniu 11 lipca 2019 roku o godz. 18.00 w Bibliotece im. Janusza Kurtyki przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbędzie się debata “Relacje polsko-ukraińskie a pamięć o Rzezi Wołyńskiej”. Debata została objęta przez nasz portal patronatem medialnym.

Zaproszeni goście: pani Ewa Siemaszko, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz dr Leon Popek (IPN) pochylą się m.in. nad kwestiami: różnej interpretacji Rzezi Wołyńskiej, dyskusji wokół liczby ofiar, odwetu polskiego, działalności OUN-UPA, kultu bandery we współczesnej tożsamości ukraińskiej, a także podejmą próbę wskazania recept dla budowania relacji polsko-ukraińskich w przyszłości, w odniesieniu do trudnej historii łączącej obydwa narody oraz wniosków zebranych podczas dyskusji.

Spotkanie stanowi część projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?”. Składa się nań cykl debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi Polski w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej.

Miejsce, dyskusja i cały cykl powstają w ramach projektu „Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej – na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*