Rozstrzygnięcie konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

Z przyjemnością informujemy, że w Konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki organizowanym przez Fundację im. Janusza Kurtyki, którego tegorocznym tematem jest: Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX w. zwyciężyła praca prof. Tadeusza Wolszy pt. „To, co widziałem, przekracza swa grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku, wydana w 2015 r.

– Wszystkie finałowe prace stały na wysokim poziomie merytorycznym. Co za tym idzie, wybór najlepszej z nich nie należał do prostych. Tym bardziej zwycięzcy należą się ogromne gratulacje – mówi Przewodniczący Rady Programowej Fundacji prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Zwycięska publikacja zostanie teraz przetłumaczona na język angielski oraz wydana w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w grudniu 2017 roku odbędzie się uroczysta gala zwieńczająca Konkurs.

Jak podkreśla recenzent merytoryczny książki, prof. Włodzimierz Suleja, praca dotyczy kwestii w najnowszych dziejach Polski fundamentalnej – kłamstwa katyńskiego, a ujmując rzecz precyzyjniej jego konsekwencji. Zestawienie losów ludzi, którzy na własne oczy oglądali rozmiary zbrodni i wiedzą tą mogli się dzielić z upowszechnianiem kłamstwa na jej temat przez propagandzistów na moskiewskim żołdzie, choć z polskimi paszportami, najlepiej bodaj definiuje oś swoistego sporu, toczącego się w przestrzeni publicznej. (…) Przedmiotem książki są losy tych ludzi, którzy w 1943 r. (…) wyjechali do Smoleńska i Katynia, aby przekonać się o skali zbrodni oraz jej niepodważalnych wykonawcach. (…) Autorowi (…) udało się zgromadzić najbardziej do tej pory kompletną listę świadków. (…) Prof. Wolsza pokazał również jak zacierano ślady, tworzono fałszywą narrację, starano się kreować potwierdzających kłamliwą wersję świadków. (…) Sposób prowadzenia narracji przez Autora jest tu bardzo przystępny, a zarazem zwarty. T. Wolsza, podjął problem o charakterze kluczowym i zachował wszelkie rygory obowiązujące w pracy o charakterze naukowym.

Rada Programowa Fundacji podjęła również uchwałę dotyczącą przyznania wyróżnienia książce Mieczysława Nurka pt. Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945-1949. Jak napisała dr Joanna Lubecka, recenzująca tę pracę, monografia obejmuje krótki okres 4 lat, od zakończenia II wojny światowej do roku 1949. Celem autora było nie tylko omówienie tytułowych losów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ale również przedstawienie rozgrywki między trzema podmiotami: najważniejszym – rządem brytyjskim, coraz słabszym rządem Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźstwie oraz coraz silniejszym (bo tworzonym i wspieranym przez Sowietów) Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej. Laureatowi Nagrody im. Janusza Kurtyki oraz Autorowi wyróżnionej książki serdecznie gratulujemy. Natomiast pozostałym finalistom składamy ogromne podziękowania za udział w Konkursie.

Więcej informacji o projekcie Nagrody odnaleźć można na stronie internetowej Fundacji pod linkiem: www.fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/9-projekty/6-nagroda-im-januszakurtyki

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*