Ruiny kościoła św. Mikołaja w Głogowie dostępne dla zwiedzających?

Mieszkańcy Głogowa będą mogli częściej odwiedzać mury kościoła św. Mikołaja. Trwają prace nad zabezpieczeniem ruin kościoła, a firmy z całej Polski są zainteresowane tym przedsięwzięciem. Podczas konferencji prasowej prezydent Głogowa opowiedział o planach związanych z tym projektem.

Obecne w Głogowie trwają nad zabezpieczeniem murów wieży kościoła św. Mikołaja. Projekt ten nosi nazwę „Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki-adaptacja i zabezpieczenie kościoła św. Mikołaja w Głogowie na potrzeby turystyki, kultury i sztuki”, a nad tym projektem czuwa Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa. Pierwsze oferty na realizację tego zadania już wpłynęły. Jak mówi Rokaszewicz, są już w trakcie przetargu na zabezpieczenie wieży tegoż kościoła i wpłynęły już do nich 11 ofert. Tym przedsięwzięciem zainteresowane są firmy z całej Polski, a oferowane ceny kształtują się od ok. 600 tys. do ponad 2 milionów złotych. Ponieważ obiekt ten ma w przyszłości służyć mieszkańcom Głogowa i turystom, więc chcą zabezpieczyć mury wieży tak, by można było zdemontować ogrodzenie wokół kościoła i udostępnić teren zwiedzającym. W chwili obecnej można odwiedzać kościół, ale tylko okazjonalnie, zaś poruszanie się ograniczone jest do wyznaczonych stref. Jak na razie miasto oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym złożono wniosek o dofinansowanie zabezpieczenia murów kościoła. Oprócz tego złożono także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie pozyskania dotacji na ten cel. Trwają prace komisji przetargowej w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Mówiąc o planach związanych z odbudową zabytku, prezydent Głogowa ma nadzieję, że uda się w tym roku zrealizować to zadanie tak, aby w drugiej połowie roku można było w pełni korzystać z ruin kościoła. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 780 tys. złotych. Kościół św. Mikołaja jest jednym z najważniejszych zabytków Głogowa, wybudowano go w roku 1350, a zniszczeniu uległ podczas II wojny światowej. Był poddawany pracom zabezpieczającym, ale do dziś pozostaje on w ruinie. Dla zachowania ciągłości historycznej, biskup Wilhelm Pluta przeniósł tytuł kościoła św. Mikołaja na kościół dawnego Kolegium Jezuickiego p.w. Bożego Ciała w Głogowie, co miało miejsce w 1980 r.

Źródło: tutajglogow.pl

Fot.: Kościół p.w. Św. Mikołaja w Głogowie w 1915 r. Fot. Wikipedia Commons.

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*