Sprawca dewastacji pomnika Kindertransportów w Gdańsku wpadł w ręce policji

Gdańscy policjanci zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, który kilkanaście dni temu dokonał uszkodzenia pomnika poświęconego wywózkom dzieci żydowskich, wywożonych prewencyjnie z Gdańska z obawy przed prześladowaniami ze strony hitlerowców. Pomnik znajduje się na placu przed budynkiem Dworca Głównego PKP w Gdańsku. Sprawcą aktu wandalizmu okazał się 31 – letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego, który zdemontował jedną z figur przedstawiających dzieci żydowskie by zrobić sobie z nią zdjęcie.

Pomnik upamiętniający uczestników transportów żydowskich dzieci z Gdańska do Londynu w przededniu wybuchu II wojny światowej został odsłonięty 6 maja 2009 r. przy ul. Podwale Grodzkim w Gdańsku (plac przed Dworcem Głównym PKP). Monument przedstawia 5 – cioro dziecivz walizkami, tornistrami i misiem, stojących na peronie tuż przed odjazdem pociągu. Autorem pomnika jest 80 – letni Frank Meisler – uczestnik ostatniego z Kindertransportów. Po wojnie artysta zamieszkał na stałe w Izraelu. Jest on również wykonawcą dwóch innych pomników upamiętniających Kindertransporty, zainstalowanych w Londynie (2006) i Berlinie (2008).

Z chwilą objęcia władzy w Gdańsku przez hitlerowców nastąpił wzrost nastrojów antysemickich i sytuacja ludności żydowskiej stwała się coraz bardziej dramatyczna. Dlatego tuż przed wybuchem wojny miejscowe organizacje żydowskie zdecydowały o prewencyjnej wywózce części dzieci żydowskich. Dotyczyła ona tych dzieci, których rodzice nie mogli opuścić Gdańska. W okresie od 3 maja  do 25 sierpnia 1939 r. wysłałano cztery transporty dzieci żydowskich. Łącznie udało się uratować 130 – cioro dzieci.

Rankiem 8 czerwca br. kamery monitoringu zarejestrowały młodego mężczyznę podczas dewastacji pomnika – wyrwał z postumentu jedną z figur, postawił ją obok siebie i zaczął robić sobie z nią zdjęcia. Wstępnie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oszacował straty na kwotę 7 tysięcy złotych. Zarządzono poszukiwania sprawcy – policja udostępniła w mediach nagranie z monitoringu. Po dwóch dniach od opublikowania materiału z monitoringu – 22  czerwca udało się zatrzymać sprawcę tego huligańskiego wybryku. Okazał nim się 31 – letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego. Sprawca wiedząc, że jest poszukiwany przez policję sam zgłosił się na komisariat. Złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. Twierdził, że dokonał uszkodzenia pomnika ponieważ był pijany. Młodemu mężczyźnie, który dokonał tego haniebnego czynu postawiono zarzuty znieważenia i uszkodzenia pomnika. Grozi mu do 5 lat więzienia i surowa grzywna.

Podobne do gdańskich prewencyjne wywózki żydowskich dzieci miały miejsce także w innych krajach Europy – w Niemczech, Austrii i Czechosłowacji. Szacuje się, że w ramach akcji kindertransportów udało się wywieźć do Wielkiej Brytanii około 10000 dzieci żydowskich ( w tym 130 – cioro z Gdańska). Większość z wywiezionych dzieci przeżyła wojnę, jednak tylko niewielkiej grupie ocalonych udało się odnaleźć swoich bliskich, z których większość padła ofiarą holocaustu.

Źródła: dzieje.pl, trojmiasto.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Zenon Purta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*