Srebrne skarby w pobliżu obwodnicy

Archeolodzy prowadzący badania poprzedzający budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego podsumowują swoje badania zakończone w listopadzie ubiegłego roku.

Podczas badań grupa naukowców kierowana przez Leszka Ziąbka natrafiła na liczne ślady dawnej ludzkiej działalności. Wśród odkryć są min.: kilkadziesiąt monet rzymskich, ozdoby i fragmenty srebra. Nie są to jednak jedyne znaleziska. Oprócz tego badacze natrafili również na relikty konstrukcji mieszkalnych. Archeolodzy identyfikują znaleziska ze społecznościami kultur łużyckiej (w tym przypadku z okresu 1000-800 lat p.n.e.) i przeworskiej aż po okres wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Do najciekawszych znalezisk należą dwa odkryte koło siebie skarby. Na skarb składają się, oprócz prawie czterdziestu denarów rzymskich z I i II wieku i kilkunastu paciorków, również fragmenty zapinek srebrnych, z których jedna została wykonana prawdopodobnie w V wieku. „”Skarb był przechowywany w pojemniku wykonanym z materiałów organicznych, gdyż uległ on całkowitemu rozkładowi” – wyjaśniają badacze. Jak twierdzi Sławomir Miłek, jeden z archeologów biorących udział w wykopaliskach, specyficzne ślady, jakie zachowały się na monetach, wskazują na to, że przez pewien czas przebywały w ogniu. Jego zdaniem to pożar osady uniemożliwił odzyskanie kosztowności przez właściciela. Dramatyczne wydarzenie mogło się rozegrać około połowy V wieku. Z tego samego czasu pochodzą liczne skarby odkrywane w okolicach. Hipotezę późnego ukrycia skarbu potwierdza pośrednio stan monet, mocno wytartych przez kilkaset lat przebywania w obrocie. Tuż obok archeolodzy natrafili na kolejne znaleziska – fragmenty stopionego srebra, będące pozostałościami po przetopieniu surowca srebrnego. Odnalezione grudki srebra odkryte zostały wraz z fragmentami ceramiki z okresu wczesnego średniowiecza, czyli z XI-XII wieku. Jak uważa archeolog Dariusz Wyczółkowski, ówcześni mieszkańcy tego terenu mogli wydobyć część denarów z odkrytego obok skarbu i następnie je przetopić. Zagadkę mają wyjaśnić badania metaloznawcze, które archeolodzy zamierzają przeprowadzić. Kolejny ze skarbów, odkryty około 30 metrów od poprzednich, składa się z 67 denarów rzymskich. Wśród nich są emisje cesarzy od I do II wieku, od Wespazjana do Kommodusa. Również ten skarb został zdeponowany w pojemniku organicznym, gdyż nie zachowały się po nim ślady. Znalezisko to również pochodziło z V wieku. W pobliżu natrafiono również na pozostałości osady, na terenie której odkryto skarb srebrnego surowca, zawierający około 1 kg czystego kruszcu. Badania archeologiczne sfinansowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Źródło: pap.pl

Fot.: Inwentarz kultury łużyckiej. W tle talerz gliniany. Fot. Wikipedia Commons.

Piotr Rapiński

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*