Susz: miłośnik historii znalazł w lesie…broń

Susz: pasjonatowi historii wpadła w ręce zabytkowa broń. W zeszłym roku był to unikatowy miecz typu spatha z późnego okresu wpływów rzymskich, a tym razem trafił w lesie na grot włóczni (prawdopodobnie z III-IV wieku). Znalezisko zostało przekazane do Muzeum w Ostródzie.

Znalazcą broni jest Krzysztof Kępiński z Klubu Odkrywcy Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej, który trafił na nie  przy pomocy wykrywacza metalu (ma zgodę służb ochrony zabytków i właścicieli gruntów na przeprowadzanie poszukiwań). Powiedział o znalezieni grota włóczni w lasach nadleśnictwa Susz nieopodal Kamieńca (leżał płytko w ziemi pod ściółką), czyli w  miejscu, w którym odkrył inne skarby: 2 rzymskie denary z II wieku i fibulę (ozdobna zapinka do spinania szat). Miejsce to zgodnie z decyzją konserwatora zabytków zostanie uznane za stanowisko archeologiczne. Znalezione przedmioty trafiły do Muzeum w Ostródzie: Łukasza Szczepański (archeolog z tego muzeum) wspomniał, iż według wstępnej oceny grot pochodzi z III-IV w. (późny okres wpływów rzymskich), ma kilkanaście cm długości i zachował się w dobrym stanie. Na terenach określanych przez archeologów jako strefa osadnictwa kultury wielbarskiej (związana z plemionami Gotów i Gepidów) tego typu znaleziska rzadko są spotykane, ponieważ ludzie wywodzący się z tej kultury nie umieszczali w grobach rzeczy wykonanych z żelaza, w tym także elementów uzbrojenia.

W tym samym miejscu, tylko w ubiegłym roku, Kępiński odkrył unikatowy miecz typu spatha z IV-V wieku, który potem został przekazany Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Swoje odkrycia pasjonat tłumaczy intuicją i szczęściem, dołączając do tego dobrą znajomość terenu i jego historii, profesjonalny sprzęt oraz dokładność podczas prowadzenia poszukiwań. Wspomniał także, iż poszukiwania są jego „sposobem na życie”, któremu poświęca cały swój czas, a od niedawna swoimi odkryciami i doświadczeniami dzieli się na blogu internetowym ( odkrywcahistorii.pl). Razem z innymi odkrył za pomocą detektorów metali m. in. ok. 150 krzyżackich monet z XV w. oraz skupisko wczesnośredniowiecznych zabytków w okolicach Jerzwałdu, gdzie podczas późniejszej ekspedycji wydobyto niemal 1 tys. przedmiotów, wśród których znajdowało się kilkanaście trzewików (okuć pochew mieczy), a także grób ciałopalny z X-XI w.-według przypuszczeń archeologów jest to unikalna w świecie Bałtów Zachodnich osada handlowa związana z Truso (wikiński port istniejący od VIII do XI w. u ujścia Wisły).

Źródło: dzieje.pl

Fot.: Susz (źródło: Wikimedia Commons)

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*