Syndykaliści w Powstaniu Warszawskim

W dniu 9 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się konferencja zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski, pod tytułem „Syndykaliści w Powstaniu Warszawskim”.

Celem konferencji jest przybliżenie szerszej publiczności mało znanej działalności syndykalistów podczas Powstania Warszawskiego, także na tle walki z hitleryzmem w Europie. Konferencja będzie podzielona na część faktograficzną, prezentację obrony Starego Miasta, sylwetek najważniejszych powstańców związanych z ideą syndykalizmu, oporu organizacji syndykalistycznych na terenie Polski oraz Europy, oraz na część teoretyczną, gdzie zaprezentowane zostaną korzenie myśli syndykalistycznej w Polsce oraz analiza faszyzmu/nazizmu w dorobku teoretyków syndykalistycznych.

W konferencji weźmie udział m.in. dr Szymon Niedziela, historyk, Uniwersytet Warszawski, szef przewodników Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz dr hab. Rafał Chwedoruk, dr hab. w Instytucie Nauk Politycznych UW, autor m.in. Ruch i myśl polityczna syndykalizmu w Polsce, Syndykalizm rewolucyjny. Antyliberalna rewolta XX wieku.

Konferencja rozpocznie się w dniu 9 sierpnia 2013 r. o godz. 15:00, Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79.

Program konferencji:

Godz. 15:00

Dr. Szymon Niedziela:
1) 104 Kompania Związku Syndykalistów Polskich podczas obrony Starego Miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Skąd się wzięła kompania. Powstały w 1943 r. w ramach I Obwodu Śródmieścia AK, pluton 1028. Trudności w kontaktach ZSP z AK w przeddzień wybuchu powstania. Konflikt z żandarmerią. Walki na starówce. Katedra, PKO, Dom profesorów. Odwrót, konflikt przy włazie, przegrupowania na śródmieściu.

Godz. 15:45

Jakub Woroncow:
2) Biografie działaczy związanych z ideą syndykalizmu. Kazimierz Zakrzewski – polski teoretyk syndykalizmu, profesor UW, działacz Związku Związków Zawodowych, współzałożyciel ZSP, organizator oddziałów bojowych. Stefan Szwedowski – działacz syndykalistyczny, współzałożyciel ZSP, działacz Żegoty, powstaniec warszawski, wydawca biuletynu codziennego Iskra. Jerzy Szurig – jeden z ważniejszych obok Zakrzewskiego teoretyków syndykalizmu w Polsce, sekretarz generalny ZZZ, współzałożyciel ZSP, członek Biura Informacji i Propagandy AK.

Godz. 16:30

Dr hab. Rafał Chwedoruk:
3) Ideowe tradycje Związku Syndykalistów Polskich – ideologia Zet-u, myśl Sorela i Brzozowskiego. Rewolucja społeczna przeciw liberalizmowi i totalitaryzmowi. Koncepcje demokracji nieliberalnej. Rola syndykatów, samorządu, a państwo. Mit i heroistyczna ideologia, a wojna.

Syndykalistyczna Organizacja „Wolność” – dualizm politycznych źródeł organizacji. Anarchistyczne elementy SOW-wizja spontanicznej rewolucji, socjalizm wolnościowy, koncepcje integracji europejskiej, tendencje pacyfistyczne, kwestia mniejszości narodowych. Spór ideowy z ZSP-polski syndykalizm czy syndykalizm rewolucyjny.

Przerwa 17:15 – 18:00

Godz. 18:00

Michał Przyborowski:
4) Brygada Syndykalistyczna w Śródmieściu – Wokół wspomnień powstańczych Pawła Lwa Marka, działacza syndykalistycznego i anarchistycznego, publicysty, uczestnika obrony Warszawy w 1939 i Powstania Warszawskiego w 1944.

Godz. 18:45

Laure Akai:
5) Na tle światowego syndykalizmu w walce z faszyzmem i nazizmem – Anarchosyndykalistyczny ruch oporu. Działalność ZSP w świetle międzynarodowego ruchu syndykalistycznego i antyfaszystowskiego. Taktyki oporu. Porównanie ZSP i innych organizacji syndykalistycznych we Francji, Włoszech (USI), Szwecji. Czarne Szeregi w Niemczech (FAUD)…

Godz. 19:30

Maciej Drabiński:
6) Przedstawienie anarchistycznej interpretacji i analizy faszyzmu/nazizmu w myśli Rudolfa Rockera. W tym też celu konieczne jest przedstawienie, przynajmniej podstawowych elementów oraz kluczowych pojęć jego anarchistycznej filozofii politycznej oraz analizy i dekonstrukcji koncepcji państwa narodowego, narodu i nacjonalizmu.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/484213131661808/

Jakub Gawlikowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*