Tag: 1569

Kalendarium historyczne

1 lipca 1569 roku została zawarta unia lubelska

Tego dnia 1569 roku nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie unii Polski z Litwą, przez członków sejmu koronnego i litewskiego Unia Lubelska to porozumienie, które stwierdzało, że powstaje „jedna spolna Rzeczpospolita, która się ze dwu Państw i Narodów w jeden lud zniosła i spoiła”. Jednak nadal istniały dwa państwa – Królestwo Polskie i Wielkie […]

Kalendarium historyczne

28 czerwca 1569 roku zakończyły się negocjacje w sprawie Unii lubelskiej

Tego dnia 1569 roku zakończyły się negocjacje w sprawie Unii lubelskiej pomiędzy panami litewskimi i koronnymi Negocjacje w sprawie Unii lubelskiej zakończyły się 28 czerwca 1569 roku, a 1 lipca oficjalnie zawarto porozumienie. Zgodnie z intencją Zygmunta Augusta, unia miała charakter kompromisowy. W wyniku tego porozumienia powstało państwo Rzeczpospolita – […]