Tag: bitwy I wojny światowej

II bitwa nad jeziorami mazurskimi
Kalendarium historyczne

7 lutego 1915 roku miała miejsce II bitwa nad jeziorami mazurskimi

Tego dnia 1915 roku rozegrała się II bitwa nad jeziorami mazurskimi II bitwa nad jeziorami mazurskimi została rozegrana podczas I wojny światowej pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a Imperium Rosyjskim i zakończyła się zwycięstwem wojsk niemieckich. Operacja miała na celu wyparcie sił rosyjskich okupujących wschodnie krańce Prus wschodnich oraz udzielenia wsparcia Austriakom […]

Twierdza w Bobrujsku
Kalendarium historyczne

3 lutego 1918 roku miało miejsce zdobycie Bobrujska przez I Korpus Polski

Tego dnia 1918 roku I Korpus Polski zdobył twierdzę i miasto Bobrujsk Zdobycie Bobrujska nastąpiło 3 lutego 1918 roku przez polskich żołnierzy I Korpusu pod dowództwem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Polacy zdobyli wielkie magazyny z zaopatrzeniem wojskowym, amunicją i prowiantem.  Dzięki temu korpus uzyskał podstawę oraz środki do dalszej walki o […]

Kalendarium historyczne

18 grudnia 1916 roku zakończyła się bitwa pod Verdun

Tego dnia 1916 roku zakończyła się bitwa pod Verdun, często uważana za najkrwawszą bitwę XX wieku Bitwa pod Verdun to starcie w ramach I wojny światowej. Toczyła się o francuską twierdzę Verdun bronioną przez gen. Philippe’a Petaina. Niemiecką strategią miało być wykrwawienie się armii francuskiej. Koniecznie przeczytaj nasz artykuł historyczny: […]

Bitwa pod Kaniowem
Kalendarium historyczne

11 maja 1918 roku miała miejsce bitwa pod Kaniowem

Tego dnia 1918 roku miała miejsce bitwa pod Kaniowem Bitwa pod Kaniowem to starcie na froncie wschodnim podczas I wojny światowej. II Brygada Legionów Polskich protestując przeciwko zawarciu przez państwa centralne pokoju w Brześciu Litewskim przebiła się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączyła się z polskimi formacjami w Rosji […]