1 lipca 1916 roku rozpoczęła się bitwa nad Sommą

Bitwa nad Sommą – Podczas konferencji w 1915 roku, przywódcy wojsk alianckich podjęli decyzję o przeprowadzeniu w roku kolejnym, kontrofensywy nad rzeką Sommą, której dokonać miały wojska francuskie i brytyjskie. Jednak przeprowadzony w międzyczasie przez Niemców atak na Verdun, zrzucił główny ciężar przygotowań walk nad Sommą na Brytyjczyków. Głównym założeniem dowodzącego brytyjskimi wojskami generała Douglasa Haig’a było przeprowadzenie silnego ostrzału artyleryjskiego na niemieckie okopy, a następnie przypuszczenie szturmu za pomocą piechoty, po czym do ostatecznego zlikwidowania wojsk niemieckich miała wkroczyć kawaleria. Trudna sytuacja na froncie zmusiła jednak Haig’a do wcześniejszego rozpoczęcia działań, tak też ostrzał artyleryjski rozpoczął się już 24 czerwca 1916 roku. Ośmiodniowy ostrzał nie przyniósł jednak zakładanego rezultatu. Niemieckie umocnienia okazały się zbyt mocne dla francuskich i brytyjskich dział, oraz zbyt dobrze ukryte, by można było je wykryć prostym rozpoznaniem. Ponadto problemy z zaopatrzeniem w amunicję i jej słaba jakość, również przyczyniły się do minimalnego efektu ostrzału. 1 lipca, wojska alianckie przypuściły szturm na okopy. Rozpoczęły od wysadzenia kilkudziesięciu min pod umocnieniami i przesunięcia ostrzału na dalsze linie umocnień, po czym do ataku przystąpiła piechota. Niemieckie oddziały dowodzone przez generała Fritza von Belowa, zajęły pozycje bojowe i zdziesiątkowały atakujących Brytyjczyków ostrzałem z broni maszynowej. Pierwszy dzień szturmu zakończył się dla Brytyjczyków stratami wynoszącymi ponad 60 tysięcy ludzi. Do połowy września szala zwycięstwa nie przechyliła się na niczyją stronę. Dopiero 15 września Brytyjczycy wprowadzili do walki nową broń, która zaczęła przynosić im zwycięstwo – czołgi. Wciąż ponawiane ataki i nieumiejętność zniszczenia nowej broni Brytyjczyków zaczęły zmuszać niemieckie oddziały do powolnego wycofywania się z zajmowanych pozycji. Zakończenie walk, przez wstrzymanie przez generała Haig’a ofensywy, a co za tym idzie zwycięstwo Niemiec przyniosło drastyczne pogorszenie pogody, uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie brytyjskich czołgów na trudnym terenie nad Sommą. Bitwa zakończyła się 18 listopada 1916 roku, a jej rezultatem było przesunięcie frontu o 12 kilometrów na odcinku długości 40 kilometrów i olbrzymie straty. Niemcy utracili około 400 tysięcy żołnierzy, podczas gdy siły aliantów straciły ich ponad 600 tysięcy.  

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*