Tag: Bułgaria

traktat berliński - karykatura
Kalendarium historyczne

13 lipca 1878 roku został podpisany traktat berliński

Tego dnia 1878 roku został podpisany traktat berliński, który przerysował mapę Bałkanów Traktat berliński, znany również jako Traktat o uregulowaniu spraw na Wschodzie, został podpisany przez europejskie mocarstwa – Austro-Węgry, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Irlandię, Włochy, Rosję i Imperium Osmańskie. Traktat ten był odpowiedzią na wojnę rosyjsko-turecką z lat […]

Polityka bałkańska Hotelu Lambert
Książki Recenzje

Polityka bałkańska Hotelu Lambert (1833-1856) | Recenzja

J. Skowronek, Polityka bałkańska Hotelu Lambert (1833-1856) Jaki wpływ – mimo braku własnego państwa – mieli Polacy na wielką, ale i lokalną politykę w drugiej ćwierci XIX wieku? Tzw. kwestia wschodnia, czyli polityka wokół pogrążonego w kryzysie Imperium Osmańskiego, była jednym z najważniejszych tematów europejskiej dyplomacji i zaangażowanie w nią […]

Kalendarium historyczne

1 lipca 1991 roku nastąpiło rozwiązanie Układu Warszawskiego

Tego dnia 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski Rozwiązanie Układu Warszawskiego nastąpiło w 1991 roku. UW był organizacją państw bloku wschodniego, w którym dominował Związek Radziecki. Powstał w reakcji na powstanie NATO i remilitaryzacji RFN. Miał jednoczyć państwa sprzymierzone z ZSRR (Polskę, Czechosłowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Albanię i NRD). Powstał 14 […]

Kalendarium historyczne

30 maja 1913 roku podpisano pokój londyński. Zakończyła się I wojna bałkańska

Tego dnia 1913 roku w Londynie został podpisany pokój kończący I wojnę bałkańską Wojna trwała od 8 października 1912 roku, a walczyły przeciwko sobie Imperium Osmańskie i Liga Bałkańska, w skład której wchodziła Bułgaria, Grecja, Czarnogóra i Serbia. Gdy podpisano pokój londyński, Turcja utraciła wszystkie ziemie za linią łączącą Enez […]