Tag: elekcje

wybór Macieja Korwina na króla - triumf
Kalendarium historyczne

24 stycznia 1458 roku odbył się  wybór Macieja Korwina na króla Węgier

Tego dnia 1485 roku odbyła elekcja 15-letniego Macieja Korwina na króla Węgier Wybór Macieja Korwina na króla Węgier to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Węgier. Rozpoczęła ona 32-letnią epokę, podczas której Węgry stały się jednymi z głównych mocarstw Europy. Jednocześnie panowanie Macieja Korwina jest łabędzim śpiewem potęgi Węgier, ponieważ […]

Elekcja Władysława Jagiełły
Kalendarium historyczne

11 stycznia 1386 roku zawarto porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski

Tego dnia 1386 roku zostało zawarte porozumienie dotyczące elekcji Władysława Jagiełły na króla Polski Elekcja Władysława Jagiełły nastąpiła w 1386 roku. Panowie polscy na spotkaniu z księciem Litwy wystawili w Wołkowysku dokument dotyczący jego wstępnej elekcji. W dokumencie uzgodniono, iż Jagiełło zostanie obrany polskim królem, a Jadwiga będzie jego małżonką. […]

Kalendarium historyczne

8 listopada 1632 roku odbyła się elekcja Władysława Wazy na króla

Tego dnia 1632 roku miała miejsce elekcja Władysława Wazy na króla Elekcja Władysława Wazy była najzgodniejsza elekcją, królewicz był bezkonkurencyjnym kandydatem. Wyboru dokonano 9 listopada, w którym również udział brali Litwini. Wynik głosowania był jednomyślny. Albrecht Radziwiłł napisał: W ciągu jednej godziny dokonała się elekcja. Udział wzięło 3543 wyborów, w […]

Jan Olbracht
Kalendarium historyczne

27 sierpnia 1492 roku Jan Olbracht został wybrany na króla Polski

Tego dnia 1492 roku Jan Olbracht został wybrany na króla Polski Jan Olbracht był synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki z rodu Habsburgów. Był bardzo dobrze wykształcony i świetnie władał łaciną, również w mowie. Uczyli go między innymi Jan Długosz czy Filip Kallimach. Nigdy się nie ożenił. Niektórzy uważają, że […]

trzecia wolna elekcja
Kalendarium historyczne

19 sierpnia 1587 roku odbyła się trzecia wolna elekcja, na której wybrano Zygmunta Wazę

Tego dnia 1587 roku miała miejsce trzecia wolna elekcja, na której na króla Polski wybrano Zygmunta III Wazę Trzecia wolna elekcja, która odbyła się sierpniu 1587 roku, poskutkowała wyborem Zygmunta Wazy na króla Polski. Trzecia wolna elekcja przebiegała w atmosferze zaciętej walki politycznej. Frakcje polityczne ścierały się ze sobą proponując […]

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1697 roku miała miejsce podwójna elekcja

Tego dnia 1697 roku miała miejsce podwójna elekcja, podczas której na króla Polski wybrano Franciszka Ludwika Burbon-Contiego i Fryderyka Augusta I Podwójna elekcja 1697 roku miała miejsce na końcu czerwca. Obradujący sejm elekcyjny rozpoczął głosowanie 26 czerwca. Większość elektorów poparła księcia Contiego, jednakże prymas tego dnia nie skończył zbierania głosów. […]

Jan III Sobieski
Aktualności Kalendarium historyczne

21 maja 1674 roku miał miejsce wybór Jana Sobieskiego na króla Polski

Tego dnia 1674 roku Jan Sobieski został wybrany na króla Polski Wybór Jana Sobieskiego na króla Polski miał miejsce w 1674 roku, a koronowany został dopiero 2 lutego 1676 roku w katedrze wawelskiej. Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski. […]

Henryk Walezjusz
Kalendarium historyczne

11 maja 1573 roku Henryk Walezjusz został nominowany na króla Polski

Tego dnia 1573 roku prymas polski Jakub Uchański, po dość zgodnym głosowaniu, nominował na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Henryka Walezjusza, zwanego w Polsce Walezym Henryk Walezjusz został nominowany na króla Polski przez prymasa Polski Jakuba Uchańskiego. Po zaprzysiężeniu przez przedstawicieli Henryka artykułów henrykowskich oraz pactów conventów marszałek wielki […]