trzecia wolna elekcja

19 sierpnia 1587 roku odbyła się trzecia wolna elekcja, na której wybrano Zygmunta Wazę

Tego dnia 1587 roku miała miejsce trzecia wolna elekcja, na której na króla Polski wybrano Zygmunta III Wazę

Trzecia wolna elekcja, która odbyła się sierpniu 1587 roku, poskutkowała wyborem Zygmunta Wazy na króla Polski.

Trzecia wolna elekcja przebiegała w atmosferze zaciętej walki politycznej. Frakcje polityczne ścierały się ze sobą proponując swojego kandydata. Zborowscy popierali Habsburga, Zamoyski optował za kandydatem „Piastem”, bez wskazania konkretnego kandydata.

Część koroniarzy i Litwini opowiadali się za elekcją cara Fiodora, a za kandydatem szwedzkim, Zygmuntem, agitowała Anna Jagiellonka, która chciała, aby na tronie zasiadł jej siostrzeniec z krwi Jagiellonów.

Litwini zebrali się w swoim kole i zagrozili, iż nie wezmą udziału w elekcji, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania (m.in. wyrzeczenie się przez Koronę władztwa w Inflantach, odbywanie sejmów na przemian w Litwie i Koronie).

Mimo absencji Litwinów, ale zgodnie z aktem unii lubelskiej 19 sierpnia 1587 roku, wybrano Zygmunta Wazę na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego. Wybór ogłosił prymas Stanisław Karnkowski.

Jednakże 22 sierpnia wybrany został drugi kandydat, arcyksiążę Maksymilian Habsburg, którego nominację ogłosił biskup kijowski, Stefan Woroniecki.

O objęciu tronu miała rozstrzygnąć siła i zdecydowanie kandydatów. Ten, który pierwszy przybędzie do Krakowa i się koronuje, zostanie królem Polski

Obejrzyj także: Zamach na Zygmunta III Wazę

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*