Tag: Fryderyk Wilhelm III

Mapa Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Ludwik Mirosławski, źródło Wikimedia Commons
Kalendarium historyczne

5 grudnia 1848 zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie

Tego dnia 1848 roku zlikwidowano Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie powołano na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego z roku 1815 i znajdowało się pod kuratelą władz pruskich. Jej formalnym władcą był król Prus Fryderyk Wilhelm III, namiestnikiem obwołano zaś Polaka Antoniego Radziwiłła. Wielkie Księstwo Poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie dzięki temu […]

portret największego przegranego tej wojny, Fryderyka Wilhelma III
Kalendarium historyczne

9 października 1806 roku rozpoczęła się wojna prusko-francuska

Tego dnia 1806 roku rozpoczęła się wojna prusko-francuska, pomiędzy Królestwem Prus a Cesarstwem Francji Wojna prusko-francuska 1806 roku, pomiędzy Królestwem Prus a Cesarstwem Francji, tzw. IV koalicja w ramach wojen napoleońskich, to bezpośrednia reakcja króla Prus i zbrojnie nastawionych kręgów rządzących na wzmocnienie się wpływów pruskich w Niemczech. Przyczyną tego […]