Tag: powstanie styczniowe

Branka w Warszawie
Kalendarium historyczne

14 stycznia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie

Tego dnia 1863 roku miała miejsce tzw. branka w Warszawie, której skutkiem był wybuch powstania styczniowego Branka w Warszawie to akcja przeprowadzona na podstawie imiennych list, w odróżnieniu od wcześniejszych, które odbywały się na drodze losowania. Zmienione zasady tej akcji miały na celu wzięcie do wojska carskiego polskiej młodzieży zaangażowanej […]

Aleksander Wielopolski
Kalendarium historyczne

30 grudnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski

Tego dnia 1877 roku zmarł Aleksander Wielopolski Aleksander Wielopolski urodził się w 1803 roku. Odbył studia prawnicze w Warszawie, Paryżu i Getyndze. Odbył misję dyplomatyczną do Londynu w czasie powstania listopadowego. Pod wpływem okrucieństw w Galicji napisał „List szlachcica polskiego do ks. Metternicha”, w którym postulował oparcie Polski o Imperium […]

Kalendarium historyczne

15 grudnia 1863 roku wydano dekret o reorganizacji sił powstańczych

Tego dnia 1863 roku ostatni dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił powstańczych Dekret o reorganizacji sił powstańczych wydał Romuald Traugutt. Na mocy dekretu rozpoczęto scalanie oddziałów partyzanckich w regularne wojsko. Nowa struktura organizacyjna obejmująca teren powstania o charakterze terytorialnym składała się z pięciu korpusów: I korpus […]

Kalendarium historyczne

20 października 1863 roku miała miejsce bitwa pod Rybnicą

Bitwa pod Rybnicą miała miejsce 20 października 1863 roku pomiędzy oddziałem powstańców styczniowych, będących pod komendą pułkownika Dionizego Czachowskiego, a oddziałami rosyjskimi majora Czuti. Jak doszło do bitwy? Po przekroczeniu linii Wisły, w dniu 20 października 1863 roku, oddział powstańczy pułkownika Czachowskiego ruszył poprzez Osiek na północ terenu polskiej ziemi […]

Kalendarium historyczne

17 października 1863 roku Romuald Traugutt został dyktatorem powstania

Tego dnia 1863 roku Romuald Traugutt został dyktatorem powstania styczniowego Romuald Traugutt dyktatorem został w październiku 1863 roku. Gdy aresztowano Józefa Piotrowskiego (naczelnik miasta Warszawy i członek Rządu Narodowego czerwonego) pojawiła się groźba dekonspiracji władz powstańczych. Przewodniczący Rządu Narodowego czerwonego Franciszek Dobrowolski, wezwał Romualda Traugutta do utworzenia rządu w nowym […]

Kalendarium historyczne

2 lipca 1863 roku miała miejsce bitwa pod Radziwiłłowem

Tego dnia 1863 roku miała miejsce bitwa pod Radziwiłłowem Bitwa pod Radziwiłłowem to starcie w ramach powstania styczniowego i zakończyło się klęską powstańców. Generał Józef Wysocki miał zamiar rozniecić powstanie na Ukrainie, w tym celu chciał zdobyć leżący na granicy austriacko-rosyjskiej Radziwiłłów. Mimo przewagi liczebnej (dysponował 1000 ludzi – Rosjanie […]

Leliwa
Kalendarium historyczne

1 lipca 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski

Tego dnia 1808 roku urodził się Artur Gołuchowski Artur Gołuchowski (herbu Leliwa) urodził się 1 lipca 1808 roku. Brał udział w powstaniu listopadowym jako podporucznik w 5 Pułku Ułanów. Walczył w zwycięskich bitwach pod Olszynką Grochowską, Iganiami i w przegranym starciu pod Ostrołęką. Po powstaniu przeniósł się do zaboru austriackiego. […]