Tag: powstanie styczniowe

Kalendarium historyczne

27 czerwca 1863 roku został powieszony gen. Zygmunt Sierakowski

Tego dnia 1863 roku powieszono gen. Zygmunta Sierakowskiego Zygmunt Sierakowski urodził się 19 maja 1827 roku. Studiował na Uniwersytecie Petersburskim, na którym angażował się w działalność patriotyczną. Utrzymywał kontakty z wileńską młodzieżą patriotyczną. W 1848 roku próbował nielegalnie przekroczyć granicę, za co został wysłany do korpusu karnego jako zwykły żołnierz. […]

Edmund Różycki
Kalendarium historyczne

21 czerwca 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy

Tego dnia 1863 roku powołano Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy Wydział Wykonawczy Rządu Narodowego dla Wołynia, Podola i Ukrainy to regionalny organ kierowniczy władz powstańczych z siedzibą w miejscowości Żytomierz. Wraz z wydziałem współpracował komisarz pełnomocny Rząd Narodowego – naczelnego organu władz powstańczych, który mianował komisarzy […]

Kalendarium historyczne

20 czerwca 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem

Tego dnia 1863 roku rozegrała się bitwa pod Komorowem podczas powstania styczniowego Bitwa pod Komorowem była jednym z ok. 1200 starć między siłami polskimi a rosyjskimi podczas Powstania Styczniowego. Doszło do niego we wsi Komorów, na terenie dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. Oddział powstańczy liczący ok. 400 osób pod dowództwem Chościakiewicza i […]

Kalendarium historyczne

9 czerwca 1863 roku pracownicy Banku Polskiego przekazali powstańcom depozyty Kasy Głównej Królestwa

Tego dnia 1863 roku pracownicy Banku Polskiego przekazali powstańcom depozyty Kasy Głównej Królestwa Pracownicy wykonując rozkaz Rządu Narodowego, na Placu Bankowym w Warszawie przekazali powstańcom, pod dowództwem Aleksandra Waszkowskiego depozyty Kasy Głównej Królestwa. Wysokość depozytów to 3,6 miliona złotych, 500 000 rubli i wiele listów zastawnych.

Kalendarium historyczne

26 maja 1863 roku rozegrała się bitwa Pod Salichą

Tego dnia 1863 roku rozegrała się bitwa Pod Salichą Bitwa pod Salichą to starcie, w którym uczestniczyli żołnierze polscy, pod dowództwem gen. Edmunda Różyckiego. Wrogim rosyjskim oddziałem karnym, dowodził kpt. Łomonosow. Bitwę pod Salichą określa się jako jedną z najbardziej błyskotliwych zwycięstw polskich wojsk w czasie tzw. „Kampanii Różyckiego”, jak […]

Kalendarium historyczne

23 maja 1865 roku został powieszony Stanisław Brzóska, naczelny kapelan wojsk powstańczych

Tego dnia 1865 roku w Sokołowie Podlaskim władze rosyjskie powiesiły księdza generała Stanisława Brzóskę i jego adiutanta Franciszka Wilczyńskiego Stanisław Brzóska był ostatnim walczącym dowódcą powstańczym na Podlasiu. Jego legenda rosłą z dnia na dzień. Mówiono, że kule się go nie imają. Samo imię siało postrach wśród kozaków, którzy uważali […]