Tag: Tadeusz Kościuszko

Kalendarium historyczne

13 lipca 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy

Tego dnia 1794 roku rozpoczęło się oblężenie Warszawy podczas insurekcji kościuszkowskiej Oblężenie Warszawy trwało od 13 lipca do 6 września 1794 roku i miało miejsce podczas powstania kościuszkowskiego. Warszawy broniło łącznie ok. 50 000 Polaków, a naprzeciwko nim stanęły oddziały pruskie i rosyjskie. Na czele tych pierwszych stał sam Fryderyk […]

Kalendarium historyczne

5 lipca 1909 roku we Włodawie został odsłonięty pomnik Tadeusza Kościuszki

Tego dnia 1909 roku we Włodawie został odsłonięty pomnik Tadeusza Kościuszki Pomnik Tadeusza Kościuszki we Włodawie nie upamiętniał pierwotnie bohatera walk z 1794 roku. Został wzniesiony dla upamiętnienia wizyty pary cesarskiej (Mikołaja II Romanowa z żoną) we Włodawie, która miała miejsce 28 sierpnia 1903 roku. Pomnik odsłonięto 5 lipca 1909 […]

Kalendarium historyczne

14 czerwca 1775 roku została powołana Armia Kontynentalna

Tego dnia 1775 roku została powołana Armia Kontynentalna Armia Kontynentalna została powołana przez II Kongres Kontynentalny obradujący od początku 1775 roku w Filadelfii. Była to formacja wojskowa wszystkich 13 zbuntowanych kolonii angielskich w Ameryce Północnej podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zajrzyj też tu: Na Wzgórzach Bemisa, czyli jak Tadeusz […]

uniwersał połaniecki
Kalendarium historyczne

7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki Uniwersał połaniecki urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych, został wydany w oparciu o art. IV Konstytucji 3 Maja. Postanowienia Uniwersału dotyczyły: Uniwersał ten, jak większość aktów prawnych wydanych w […]

insurekcja wileńska
Kalendarium historyczne

22 kwietnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska

Tego dnia 1794 roku rozpoczęła się insurekcja wileńska Insurekcja wileńska miała miejsce w Wilnie podczas powstania kościuszkowskiego. Decyzję o podjęciu działań zbrojnych, po uprzednim przygotowaniu planu insurekcji, podjął Jakub Jasiński. Do uderzenia doszło w nocy z 22 na 23 kwietnia 1794 r. Po zaciętej walce ze stacjonującymi w mieście oddziałami […]

Bartosz Głowackie
Kalendarium historyczne

8 kwietnia 1794 roku Bartosz Głowacki został mianowany chorążym regimentu grenadierów krakowskich

Tego dnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich, w nagrodę za bohaterstwo wykazane w bitwie pod Racławicami Bartosz Głowacki, za męstwo, odwagę i wyjątkowe zasługi np. zachęcenie innych chłopów do udziału w powstaniu, został mianowany przez Kościuszkę chorążym i nadał mu nazwisko Głowacki, zamiast Bartosz […]