Tag: Thomas Cranmer

akt supremacji
Kalendarium historyczne

16 marca 1534 roku ogłoszono Akt Supremacji, który ustanawiał króla Anglii głową Kościoła anglikańskiego

Tego dnia 1534 roku za zgodą parlamentu i prymasa Anglii Thomasa Cranmera ogłoszono niezależność Kościoła Anglii od Rzymu, tzw. Akt Supremacji Tzw. Akt Supremacji ogłosił króla Anglii „jedyną i najważniejszą głową na Ziemi Kościoła anglikańskiego”. Papież Klemens VII, na wieść o tej decyzji ekskomunikował króla Anglii Henryka VIII.