1 listopada 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht ustanawiający Unię Europejską

Tego dnia 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht ustanawiający Unię Europejską

Traktat z Maastricht, Traktat o Unii Europejskiej (TUE), to umowa międzynarodowa podpisana w jednym z najstarszych miast Niderlandów, Maastricht. W jej wyniku powstała Unia Europejska.

Historia idei zjednoczonej Europy ma długą historię, można jej już upatrywać w starożytnym imperium rzymskim i jego późniejszych reaktywacjach. Współczesnej formie unii przyświecały dwa cele:

 • zapewnienie pokoju,
 • dobrobyt społeczeństw.

5 lat po II wojnie światowej jeden z twórców integracji Robert Schuman mówił że dzięki Wspólnocie „jakikolwiek konflikt zbrojny między Niemcami a Francją” stanie się „nie po prostu niewyobrażalny, ale fizycznie niemożliwy”. W 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali integrująca te sektory gospodarki.

W 1958 roku na podstawie traktatów rzymskich powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. EWWiS, EWG oraz Euratom (dotyczący pokojowej współpracy w zakresie energii jądrowej) zakładały te same państwa, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg i RFN.

Kolejne lata historii Wspólnoty to powolny rozwój integracji gospodarczej. Przeplatał się on z przyłączaniem kolejnych państw członkowskich, kryzysami, konfliktami interesów narodowych, odmiennych wizji zjednoczonej Europy-np. premier Wielkiej Brytanii Thatcher czy prezydent de Gaulle byli mocno sceptyczni do idei integracji.

W 1986 roku podpisano Jednolity Akt Europejski, ważny krok w kierunku ujednolicenia rynku europejskiego. W 1989 roku sytuacja geopolityczna się zasadniczo zmieniała-upadał system komunistyczny na wschodzie kontynentu, Niemcy miały szanse na zjednoczenie kraju.

Francja pierwotnie obawiała się zjednoczonych Niemiec, jako kraju zbyt silnego, który nie raz już w historii jej zagrażał. Oczekiwała dalszej integracji, wprowadzenia wspólnej waluty- w ten sposób ich zachodni sąsiad miał zostać tak mocno przywiązany do wspólnego rynku, że ryzyko potencjalnego konfliktu byłoby nie realne.

Był problem. Niemcy mieli silną walutę marka i nie zamierzali tego zmieniać. Pragnąc jednak dużo bardziej zjednoczenia kraju, a nie chcieli przez to konfliktu z Francuzami, poszli na kompromis. W 1992 roku podpisano traktat w Maastricht.

 • Główne założenia:
 • -utworzenie obszaru bez granic wewnętrzny.
 • -utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej.
 • -wprowadzenie waluty euro od 1999 roku.
 • -realizacja wspólnej polityki zagranicznej.
 • -realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa.

Traktat wprowadził „Unię Europejską” na którą składały się trzy filary:

 • I. Wspólnota Europejska (EWG), Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Euratom.
 • II. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
 • III. Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Przy wprowadzaniu traktatu było trochę zamieszania. Duńczycy zgodzili się na niego w drugim referendum po wprowadzeniu poprawek, we Francji zwyciężyli minimalnie zwolennicy Unii, w Wielkiej Brytanii podpisanie traktatu poprzedziła burzliwa debata w parlamencie, w ostateczności ten kraj i Dania wycofali się z unii walutowej, w Niemczech trybunał konstytucyjny bardzo długo namyślał się zanim doszedł do wniosku że traktat nie jest sprzeczny z konstytucją.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*