Unikalne odkrycie na cmentarzu za Pałacem Ślubów w Płocku

Muzeum Mazowieckie w Płocku poinformowało o rzadkim odkryciu, jakiego dokonano podczas prac badawczych na terenie wczesnośredniowiecznego cmentarza za Pałacem Ślubów. Jedna z osób tam pochowanych miała w nogach ukryty niezwykle cenny przedmiot.

10 czerwca archeolodzy, którzy badali teren wczesnośredniowiecznego cmentarza trafili na bardzo rzadki artefakt – to brązowa misa, która była ułożona w nogach jednej z pochowanych tam osób.

„Znalezisko samo w sobie jest niezwykle rzadkie, nasze dodatkowo wyróżnia się tym, że misa jest odwrócona do góry dnem” – wyjaśnił Tomasz Kordala, zastępca dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku i jeden z dwóch nadzorujących prace w tym rejonie.

Od 2019 r. badacze zajmują się ta częścią miasta. Prace prowadzone za budynkiem byłej Komendy Milicji przy ul. 1 Maja. Natomiast w tym roku obejmują tez teren ulicy Kolegialnej i wspomnianego już wcześniej rejonu za Pałacem Ślubów, gdzie obecnie badane są pozostałości cmentarza, który datuje się na XI wiek.

Naukowcy odkryli ponad 40 grobów (w sumie ponad 130), ułożonych rzędowo, z głowami zmarłych położonymi na zachód (z lekkim odchyleniem na północ). Mogiły ułożone są warstwowo i rozpoczęły się badania drugiej warstwy. Dotychczas odkryto 20 kabłączków skroniowych (w tym jeden z Rusi Kijowskiej), dwa pierścionki brązowe, dwie monety, nożyk żelazny, krzesiwo czy wspomniana wcześniej brązowa misa.

Zespół Muzeum Mazowieckiego w Płocku liczy, że w pobliżu wczesnośredniowiecznego cmentarza natrafi na jeszcze więcej znalezisk, które byłyby unikalne na skale ogólnopolską.

Z relacji Tomasza Kordali wynika, że cmentarzysko było nekropolia przykościelną. Zatem w pobliżu muszą być pozostałości kościoła pw. św. Idziego znanego z przekazów historycznych. Prace potrwają tu do końca września tego roku.

Źródło: tp.com.pl                                                                                                    

Fot. Muzeum Mazowieckie

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*