Uroczystości poświęcone Federacja Młodzieży Walczącej

Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej serdecznie zapraszają na uroczystości poświęcone Federacji Młodzieży Walczącej.

11–12 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki

ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa.

W programie:

11 września, godz. 17.30 – Debata wokół książek „Federacja Młodzieży Walczącej” oraz „No Future! Historia krakowskiej FMW” z udziałem: dr. Łukasza Kamińskiego, dr. hab. Marka Wierzbickiego, Macieja Gawlikowskiego, Mirosława Lewandowskiego, ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB, Bogdan Rymanowski – prowadzenie.

12 września,

godz. 13.30 – Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności działaczom FMW

godz. 14.00 – Wręczenie pamiątkowej odznaki FMW

Federacja Młodzieży Walczącej – ogólnopolska organizacja opozycyjna będąca kontynuacją rozbitej w 1981 r. przez aparat bezpieczeństwa PRL Federacji Młodzieży Szkolnej – powstała w 1984 r. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych FMW rzuciła hasło bezkompromisowej walki z chylącym się ku upadkowi ówczesnym systemem władzy. Struktury Federacji rozwijały się prężnie w niemal wszystkich regionach kraju, co było wyjątkiem na tle postępującego słabnięcia „dorosłego” podziemia politycznego i braku zainteresowania większości społeczeństwa działalnością konspiracyjną. FMW wraz z innymi ugrupowaniami młodzieżowymi opozycji politycznej odegrała szczególnie ważną rolę w okresie przełomu politycznego lat 1988 i 1989, przypominając rangę ideowego dziedzictwa „Solidarności” i ułatwiając tej ostatniej powrót na scenę polityczną. W tym czasie jednak większość struktur FMW odrzuciła kompromis z rządzącymi komunistami, wchodząc w ostry konflikt z kierownictwem „Solidarności”, przez co znalazła się na marginesie sceny politycznej III Rzeczypospolitej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*