W lesie odkryto czołg T – 34

Nieopodal wsi Kalbornia pracownicy usług leśnych natknęli się na imponujące znalezisko. Odnaleziony artefakt to czołg T – 34. Na miejscu była tez obecna ekipa serialu historycznego „Poszukiwacze Historii”.

Warmia i Mazury – to region, który skrywa wiele tajemnic, mrocznych historii i zadziwiających miejsc oraz tysiące jezior.

Kalbornia – jest to wieś położona w województwie warminsko – mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Dąbrówno.

Imponującego odkrycia dokonali pracownicy usług leśnych. Nieopodal wsi Kalbornia, w małym kompleksie leśnym poprzecinanym rowami przeciwpancernymi zauważyli metalowe fragmenty wysunięte ponad powierzchnie gruntu. Podczas wizji lokalnej okazało się, ze to czołg – Po uzyskaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, podjęto decyzje o wyciągnięciu z ziemi, jak się okazało później tylko fragmentów czołgu T – 34 – informuje pracownik Nadleśnictwa Olsztynek.

W środę 11 marca tego roku miało miejsce wydobycie tego zabytkowego artefaktu. Prace te odbywały się z użyciem koparki, pod ścisłym nadzorem saperskim i archeologicznym. – Po kilku godzinach żmudnej roboty okazało się, ze w ziemi były kola, gąsienice, blacha z podwozia. Ten radziecki czołg został prawdopodobnie zniszczony 19.01.1945 r. podczas walk 29 korpusu 5 armii, a następnie wrak wykorzystano do sforsowania głębokiego rowu przeciwpancernego. Służył jako element kładki dla innych pojazdów radzieckich, które musiały tamtędy przejeżdżać – powiedział leśnik. – Stan wraku wskazuje na to, że po wojnie został pocięty prawdopodobnie w ramach „akcji złom” podczas, której w całej Polsce pozyskiwano surowce wtórne (złom i inne odpady użytkowe) na podstawie Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Materiałowej z 12 marca 1954 r. – dodał.

Fragmenty wydobytego czołgu zostały przetransportowane z lasu i obecnie są umieszczone w bezpiecznym miejscu. Cała ta akcja była ogromnym wyzwaniem logistycznym i wymagała współpracy wielu osób. Na miejscu była tez obecna ekipa serialu historycznego pt.: „Poszukiwacze Historii”. Efekty tych działań będzie można zobaczyć na przełomie kwietnia i maja.

Źródło: eska.pl              
Fot. Wikimedia Commons                                                                                       

Karolina Deska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*