W Morawicy odkopano rezydencje sprzed 1000 lat

Wedle przekazów źródłowych w miejscu plebani przy kościele pw. św. Bartłomieja w Morawicy niegdyś w średniowiecznych czasach wznosił się zamek rycerski. Najnowsze odkrycie archeologiczne zdaje się potwierdzać zapiski historyczne.

W miejscu dzisiejszej plebanii kościelnej na wzgórzu morawickim podczas prac remontowych od elewacji odpadł kawałek tynku, który wyłonił przed oczami archeologów fragment wapiennego łuku romańskiego. Odkryła go badaczka Maria Biecz-Suknarowska.

Ten łuk portalu, półkolisty i złożony z regularnych elementów, nasunął mi myśl, że to tu może być zaginiony romański obiekt – relacjonowała mediom.

Ponadto Biecz-Suknarowska zwróciła uwagę na podobieństwo do romańskich portali kościoła św. Wojciecha w Krakowie, jak i klasztoru norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu. Dalsze prace odsłoniły elementy tak zwanego palatinum, które wydatowano na przełom XI i XII wieku. Rezydencję wznieśli najprawdopodobniej protoplaści rodu herbu Topór, których Morawica była prywatną własnością. Zachowały się fundamenty tego budynku oraz mur, który pierwotnie miał sięgać aż do dachu.

Badaczka również wysunęła interesującą hipotezę:

Sieciech, pierwszy notowany właściciel Morawicy, był fundatorem kościoła św. Andrzeja w Krakowie, który ma nieco podobne wątki kamienne do tych w Morawicy. Mógł tu mieć swoje prowincjonalne palatium, które wobec tego pochodziłoby z przełomu XI i XII wieku.

Autentyczność odnalezienia romańskiego obiektu potwierdzili znawcy z tej dziedziny: prof. Zbigniew Pianowski oraz dr Janusz Firlet. Niewątpliwie jest to znalezisko bardzo cenne i zachowane w dobrym stanie jak na swój wiek. Dalsze badania pozwolą szczegółowo ustalić wygląd rezydencji. Z pewnością była to budowla wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, piętrowa z dachem krytym gontem. Pełniła funkcje mieszkalne, a także obronne. Cały kompleks został rozbudowany między XIV a XV wiekiem. Do ciekawostek należy fakt, że na zamku przyjmowano królową Bonę w 1518 roku, z kolei od 1666 roku część zamku przekształcono w plebanię.

Proboszczowi parafii św. Bartłomieja w Morawicy przyświeca idea utworzenia w części górnej dawnego zamku muzeum.

Możemy w nim pokazać XV-wieczne ornaty, kielichy, dawne księgi. Mamy też możliwość uzyskania z Muzeum Archeologicznego w Krakowie części znalezisk z wykopalisk z Morawicy – przedstawił w rozmowie swą koncpecję ks. Władysław Palmowski.

Jednakże koszt takiej inwestycji wedle szacunków wynieść 8 mln złotych i najwcześniej mogłaby zostać zrealizowana za 2 lata.

Źródło: dziennikpolski24.pl
Fot. Wikimedia Commons

Ewelina Kazienko

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*