Czy wiesz, jak był zorganizowany regiment piechoty w połowie XVII wieku?

Przecięty regiment piechoty obcego autoramentu w Polsce w drugiej połowie XVII wieku składał się z 600 porcji, czyli około 550 ludzi. Organizacja takowego regimentu przedstawiała się następująco:

Sztab regimentu:
Pułkownik (Oberszter)
podpułkownik (Oberszter lejtnant)
major
kwatermistrz
sekretarz
audytor
kapelan
wachmistrz (dowódca wart)
felczer
profos
pomocnik profosa
dowódca taboru
dobosz regimentu

Regiment podzielony był na kilka kompanii, w jej skład wchodził sztab kompanijny obejmujący:
kapitana
porucznika
chorążego
zbrojmistrza (kapitan armusa)
felczera
2 sierżantów
furiera
2-3 doboszy
3 kaprali
a niekiedy również podchorążego, pisarza kompanijnego, pomocników furiera i muzykantów

Z reguły dowódcą pierwszej kompanii był dowódca regimentu, drugiej i trzeciej podpułkownik i major.
W polu walki dowodzili nimi porucznicy. Kapitanowie byli dowódcami pozostałych kompanii.

Szeregowi w kompaniach zwykle byli podzieleni na 3 kapralstwa obejmujące po 6-7 rot, każda po sześciu żołnierzy.

AW

Bibliografia:

Jan Wimmer: Historia piechoty polskiej do roku 1864. Warszawa 1978

 

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*