„Wyspa Władców. Ostrów Lednicki” – wystawa w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

W Gnieźnie otwarto wystawę poświęconą państwu pierwszych Piastów. Tematem wystawy jest również Ostrów Lednicki – jedna z głównych siedzib władcy, a także jeden z najstarszych ośrodków sakralnych naszego państwa. Wystawę można oglądać do 9 marca 2014 roku.

Ostrów Lednicki od połowy X wieku pełnił funkcję jednej z głównych siedzib władzy państwa pierwszych Piastów. Na wystawie w Muzeum Początków Państwa Polskiego będzie można zobaczyć zobaczyć materialne bogactwo tego miejsca m.in.: przedmioty luksusowe, liczne uzbrojenie oraz serię zabytków odzwierciedlających różnorodne aspekty codziennego życia mieszkańców wyspy. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wystawa wpisuje się w program obchodów „1050 Rocznicy Chrztu Polski”.

Ostrów Lednicki leży w centrum historycznego terytorium Polan, w pobliżu grodów w Poznaniu, Gieczu i Gnieźnie, stanowiących trzon młodego państwa Piastów. Według Janusza Góreckiego – autora wystawy – znaczenie tego miejsca było ogromne, przede wszystkim jako czasowej siedziby władcy i jego rezydencji oraz jednego z najstarszych ośrodków sakralnych naszego państwa. Zagospodarowanie wyspy odbyło się z inspiracji księcia Mieszka I, on też był fundatorem kamiennych budowli, które wypełniały wnętrze grodu – palatium i kościoła wznoszonych od II połowy X w.

Pierwsza część ekspozycji omawia państwo pierwszych Piastów, wprowadza zwiedzającego w czasy kształtowania się monarchii piastowskiej, a zatem obejmuje zagadnienia organizacji państwa, jego chrystianizacji oraz sił zbrojnych powiązanych z organizacją państwową.

Druga część wystawy odnosi się bezpośrednio do Ostrowa Lednickiego. Stanowi ją prezentacja wyspowego ośrodka władzy Piastów (ze wskazaniem na znaczenie tego miejsca w ówczesnym państwie). Zwiedzający mają okazję zapoznać się ze szczegółową topografią wyspy oraz najważniejszymi i najstarszymi zabytkami chrześcijańskiego kultu naszych ziem (lednickie sakralia). Narracja zagadnień związanych z Lednicą wzbogacona jest o ich ogólnopolski kontekst.

Opracowano również program edukacyjny, w ramach którego odbędą się m.in. bezpłatne wykłady i warsztaty dla osób dorosłych poświęcone garncarstwu i tkaninie średniowiecznej, kuratorskie oprowadzanie po wystawie, edukacyjne zajęcia dla grup szkolnych. Szczegóły na stronie: www.edukacja.mppp.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*