X Studencka Konferencja Młodych Naukowców 1814-1914-1944 | Patronat medialny

Studenckie koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności przy Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej X Studenckiej Konferencji Młodych Naukowców 1814-1914-1944, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 5-6 czerwca 2014 r. Konferencja została objęta naszym patronatem medialnym 

plakat - X Studencka Konferencja Młodych NaukowcówNa rok bieżący przypadają rocznice przełomowych wydarzeń z 1814, 1914 i 1944 roku. W związku z nimi pragniemy zaprosić młodych badaczy do dyskusji o polityczno-militarnych aspektach tych wydarzeń oraz przemianach w życiu codziennym związanych z manewrami na mapie Europy. Wojna angażuje nie tylko polityków i żołnierzy, wymaga również wynalazków, opieki sanitarnej, aprowizacji żywności. Sztuka, moda, obyczaje – ulegają przemianie w zetknięciu z wymogami wydarzeń często zaskakujących zwykłego obywatela. To również aspekty warte dyskusji.

Wstępnie planujemy obrady w sześciu panelach:

  1. Rok 1814 przełomowym w historii Europy;

  2. Rok 1914 przełomowym w historii Europy;

  3. Rok 1944 przełomowym w historii Europy;

  4. Życie codzienne i kulturalne przed i w epoce Napoleona;

  5. Między wiekiem XIX a XX – łagodne przejście czy gwałtowny skok?;

  6. Rok 1944 poza Warszawą i odbiór Powstania Warszawskiego przez ówczesnych.

Mile widziane będą zarówno referaty poświęcone historii Polski, Europy, ale również uwzględniające punkt widzenia państw niezaangażowanych bezpośrednio w konflikt. Bardzo zależy nam też na ujęciu tematu z perspektywy jednostkowych uczestników/obserwatorów dokonujących się wydarzeń.

Czas na wygłoszenie referatu: 20 minut. Planujemy udział
ok. 60 prelegentów. Do udziału zapraszamy zarówno do kto rantów jak i studentów I i II stopnia. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2014 r. na adres mailowy [email protected] wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Wszelkie pytania również proszę kierować pod ten adres.

W ramach konferencji przewidziane są również wystąpienia pracowników naukowych Instytutu Historycznego, którzy podzielą się z nami wynikami swoich badań.

Opłata konferencyjna nie jest przewidziana, ale organizatorzy nie zapewniają obiadu (przewidziane są przerwy kawowe) oraz noclegów.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy

Roksana Kaczmar

Gabriela Gajda

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*