Bitwa pod Böblingen

12 maja 1525 roku miała miejsce bitwa pod Böblingen

Bitwa pod Böblingen – Było to starcie w ramach wojny chłopskiej na terenie Niemiec i zakończyło się porażką oraz ogromnymi stratami po stronie chłopskich powstańców.

Wojna chłopska była zbrojnym wystąpieniem najniższej warstwy społecznej, przeciw szlachcie. Przyczyn można poszukiwać w coraz to bardziej pogarszającej się sytuacji gospodarczej chłopstwa. Na chłopów nakładano nowe podatki, cła i czynsze, zobowiązano ich także do odrabiania pańszczyzny. Problemy gospodarcze, częste nieurodzaje i nacisk panów feudalnych wpędzały chłopów w poddaństwo, które skutkowało kolejnymi zobowiązaniami i opłatami. Tak zwane ,,Stare Prawo,, było przez władców interpretowane dowolnie lub całkowicie ignorowane. Respektowane od stuleci prawa drwali, rybaków, myśliwych i rolników zostały uznane jako nieważne.

Powstanie trwało od 1524 roku do 1526 roku, było największym wystąpieniem wystąpieniem chłopskim, przeciw panom feudalnym i zakończyła się całkowitą klęską powstańców.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*