Jan Ludwik Popławski

12 marca 1908 roku zmarł Jan Ludwik Popławski „Wiatr”

Tego dnia 1908 roku w Warszawie zmarł Jan Ludwik Popławski

Jan Ludwik Popławski, polski publicysta, polityk i jeden z głównych twórców ideologii narodowo-demokratycznej. Występował pod pseudonimem „Wiatr”.

Od 1874 roku student na Uniwersytecie Warszawskim oraz członek patriotycznej organizacji politycznej – Konfederacja Narodu Polskiego. W 1878 roku aresztowany przez władze carskie, po 4 latach więzienia został zwolniony po czym powrócił do Warszawy, gdzie zaczął pisać w piśmie „Prawda” pod pseudonimem „Wiatr”.

Od 1886 roku był publicystą Głosu. W 1894 roku za udział w manifestacji zorganizowanej w setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie został aresztowany. W 1895 roku po wpłaceniu za niego kaucji, został zwolniony.

Następnie zamieszkał we Lwowie, gdzie wraz z Romanem Dmowskim poświęcił się wydawaniu czasopisma politycznego „Przegląd Wszechpolski. W następnych latach był także publicystą jeszcze dwóch gazet; dziennika „Wiek XX” oraz „Słowo Polskie”. Był jednym z organizatorów struktur Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim.

Od 1896 prowadził czasopismo „Polak”, wydawane w Krakowie i przeznaczone dla czytelników w zaborze rosyjskim. Był też jednym z założycieli tygodnika „Ojczyzna” dla Galicji. Jedną z głównych idei, która była poruszana jego w twórczości to kwestia powrotu do Polski ziem zachodnich, a w szczególności Pomorza z jak najszerszym dostępem do Morza Bałtyckiego.

Jego działania społeczne, które zajmowały się sprawą chłopską uświadamiały masy wiejskie ich rolę w kształtowani się nowożytnego narodu polskiego. Po rewolucji z lat 1905-1907 na ziemiach królestwa Polskiego wrócił do Warszawy i wziął udział w kierowaniu ruchem narodowo-demokratycznym. Wszedł także do redakcji dziennika „Gazeta Polska”.

W chwili śmierci miał 54 lata, został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 

Comments are closed.