Instytut Pamięci Narodowej ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Audycja Historyczna Roku”

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Audycja Historyczna Roku”.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości radiowej i telewizyjnej. Jest to jedyny konkurs realizowany w kraju, w którym oceniane są wyłącznie audycje radiowe i filmy dokumentalne (reportaże, słuchowiska, „scena faktu” itp.), poświęcone tematyce najnowszej historii Polski.

W terminie do 15 czerwca 2014 r. przyjmujemy zgłoszenia audycji i filmów dokumentalnych (także już rozpowszechnianych i nagradzanych w innych konkursach), które powstały między 1 stycznia a 31 grudnia 2013 r.

Audycje i filmy będą oceniane i nagradzane w następujących kategoriach:

Wydarzenie – audycje poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu – Grand Prix Prezesa IPN;

Losy – audycje poświęcone indywidualnym losom bohaterów uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;

Historia regionalna – audycje poświęcone historii regionalnej obejmującej zasięg działania Oddziału IPN w Białymstoku – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.

Nagrody mają wymiar finansowy. Jury konkursu, składające się z uznanych dziennikarzy radiowych i telewizyjnych oraz historyków, może przyznać również wyróżnienia za specjalne wartości poznawcze poszczególnych produkcji oraz rekomendować dyrektorom poszczególnych oddziałów IPN przyznanie wyróżnień specjalnych (także finansowych) audycjom związanym z obszarem działania danego oddziału.

Nominacje do finału Konkursu (po pięć w każdej kategorii) zostaną ogłoszone w dniu 25 października na stronie internetowej konkursu (www.audycjahistorycznaroku.pl) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 listopada 2014 r. (w dniu urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego) w Białymstoku podczas uroczystej gali.

Zgłoszenia należy dostarczyć w zamkniętej kopercie na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs na Audycję Historyczną Roku.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularze są dostępne na stronie: www.audycjahistorycznaroku.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*