15 grudnia 1863 roku wydano dekret o reorganizacji sił powstańczych

Tego dnia 1863 roku ostatni dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił powstańczych

Dekret o reorganizacji sił powstańczych wydał Romuald Traugutt. Na mocy dekretu rozpoczęto scalanie oddziałów partyzanckich w regularne wojsko.

Nowa struktura organizacyjna obejmująca teren powstania o charakterze terytorialnym składała się z pięciu korpusów:

  • I korpus dowodzony przez gen. Kruka-Heidenreicha obejmował województwa lubelskie i podlaskie,
  • II Korpus, na czele którego stał gen. Hauke-Bosak, operował w województwach krakowskim, sandomierskim i kaliskim,
  • w województwie augustowskim działał III korpus pod komendą płk. Jana Koziełł-Poklewskiego,
  • IV korpus, choć chwilowo bez swojego dowódcy był tworzony w województwie mazowieckim i płockim,
  • V korpus pod wodzą płk. Bolesława Jabłonowskiego-Dłuskiego obejmował tereny Litwy.

Comments are closed.