Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

15 grudnia 1863 roku ostatni dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił powstańczych

15 grudnia 1863 roku ostatni dyktator powstania styczniowego Romuald Traugutt wydał dekret o reorganizacji sił powstańczych

Na mocy dekretu rozpoczęto scalanie oddziałów partyzanckich w regularne wojsko.

Nowa struktura organizacyjna obejmująca teren powstania o charakterze terytorialnym składała się z pięciu korpusów:

I korpus dowodzony przez gen. Kruka-Heidenreicha obejmował województwa lubelskie i podlaskie;

II Korpus, na czele którego stał gen. Hauke-Bosak, operował w województwach krakowskim, sandomierskim i kaliskim;
W województwie augustowskim działał III korpus pod komendą płk. Jana Koziełł-Poklewskiego;

IV korpus, choć chwilowo bez swojego dowódcy był tworzony w województwie mazowieckim i płockim;

V korpus pod wodzą płk. Bolesława Jabłonowskiego-Dłuskiego obejmował tereny Litwy

PartnerzyPrzewiń do góry