Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

17 lipca 1945 roku rozpoczęła się konferencja poczdamska

17 lipca 1945 roku rozpoczęła się konferencja poczdamska

W konferencji poczdamskiej wzięli udział przedstawiciela tzw. Wielkiej Trójki: W. Churchill, a od 28 lipca C.R. Attlee (Wielka Brytania), H. Truman (Stany Zjednoczone), J. Stalin (ZSRS). Szefom rządów towarzyszyli ministrowie spraw zagranicznych, doradcy wojskowi i cywilni. Obrady toczyły się w pałacu Cecilienhof w Poczdamie. Celem konferencji było: uregulowanie problemów związanych z zakończeniem wojny i organizacją powojennego świata; sprawy powojennych Niemiec; ustalenie zasad współpracy politycznej pięciu mocarstw (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ZSRS, Chin i Francji); zmiany terytorialne w Europie; sposób zawarcia traktatów pokojowych z państwami wchodzącymi przez pewien okres w skład bloku państw faszystowskich; ustanowienie terytoriów powierniczych, odszkodowań wojennych; przesiedlenie ludności niemieckiej z Czechosłowacji oraz z terenów, które weszły w skład państwa polskiego.

W sprawie Niemiec poszerzono postanowienia konferencji jałtańskiej, utworzono Sojuszniczą Radę Kontroli Niemiec; ustalono: demonopolizację i dekartelizację, demilitaryzację, denazyfikację oraz demokratyzację. Postanowiono ukarać zbrodniarzy wojennych; ustalono też, że każde z mocarstw będzie egzekwowało reparacje wojenne ze swojej strefy okupacyjnej, przy czym ZSRS otrzyma ponadto część skonfiskowanych instalacji i urządzeń przemysłowych z pozostałych stref, a w zamian za to pokryje roszczenia Polski w stosunku do Niemiec. W późniejszym okresie ZSRS miał przyznać Polsce 15% swojej części odszkodowania.

W sprawie Polski uczestnicy konferencji potwierdzili uznanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, utworzonego na podstawie postanowień konferencji jałtańskiej oraz przypomnieli o obowiązku przeprowadzenia wolnych wyborów z udziałem wszystkich stronnictw demokratycznych. Problem zachodnich i północnych granic Polski rozpatrywano 24 lipca z udziałem polskiej delegacji (m.in. B. Bieruta i S. Mikołajczyka). 2 sierpnia w odrębnej umowie postanowiono, że ostateczne ustalenie zachodniej granicy Polski „powinno być odłożone do konferencji pokojowej”, lecz do tego czasu „pod zarządem państwa polskiego” będą znajdować się terytoria do Odry i Nysy Łużyckiej, w tym Gdańsk i południowa część Prus Wschodnich. Podjęto decyzję o przesiedleniu ludności niemieckiej z Polski do Niemiec (co faktycznie przesądziło o ostatecznym charakterze granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej).

25 lipca 1945 r. szefowie rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Chin ogłosili deklarację wzywającą Japonię do bezwarunkowej kapitulacji oraz określającą główne zasady demilitaryzacji i demokratyzacji. Rząd ZSRS przyłączył się następnie do tej deklaracji (8 sierpnia) zapowiadając przystąpienie 9 sierpnia do wojny z Japonią.

Konferencja poczdamska trwała do 2 sierpnia a jej uchwały stworzyły w Europie tzw. ład poczdamski, który przetrwał do 1989 r.

Na zdjęciu przedstawiciele państw biorących udział w konferencji poczdamskiej. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): C.R. Attlee, H. Truman, J. Stalin. W drugim rzędzie stoją (od lewej) ministrowie spraw zagranicznych i doradcy: admirał W. Leahy (szef rady szefów sztabu), E. Bevin (minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii), J.F. Byrnes (sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych), W. Mołotow (minister spraw zagranicznych ZSRS). Fot. East News

 

PartnerzyPrzewiń do góry