Górnołużycki Związek Sześciu Miast

21 sierpnia 1346 roku założono Górnołużycki Związek Sześciu Miast

Tego dnia 1346 roku założono Górnołużycki Związek Sześciu Miast

21 sierpnia 1346 roku, założono Górnołużycki Związek Sześciu Miast, w którego skład weszły Budziszyn, Zgorzelec (Görlitz ), Kamieniec, Lubań, Lubij i Żytawa. Miasta te leżały wzdłuż Via Regia Lusatica (Królewskiej Drogi Łużyckiej).

Do zadań sojuszu należała głównie ochrona szlaków handlowych i walka z rycerzami-rabusiami (niem. Raubrittern). Związek miał również na celu zabezpieczenie interesów kupieckich i wzmocnienie siły zarówno ekonomiczne jak i politycznej miast, którego do niego należały.

Czas największego jego rozkwitu przypada na pierwsze dwa wieki istnienia federacji. Umowy o wzajemnej pomocy prawnej i zbrojnej umocniły pozycję mieszczaństwa, co doprowadziło do tego, że Związek stał się największą siłą polityczną w Górnych Łużycach, większą nawet od szlachty.

Ważny dla sojuszu był rok 1547, ponieważ wtedy król Czech i Węgier, Ferdynand I, nałożył na miasta Związku olbrzymią karę za rzekomą zdradę podczas wojny szmalkaldzkiej w bitwie pod Mühlbergiem, 24 kwietnia 1547.

Owa zdrada polegała na rozpuszczeniu przez miasta swoich wojsk na dzień przed bitwą, bowiem wtedy minął dwumiesięczny termin, na jaki Związek udzielił królowi swoich sił. Sojusz został rozbrojony i ukarany kontrybucją w wysokości aż 100 000 guldenów. Ponadto podatkiem od piwa i przepadkiem dóbr ziemskich na rzecz korony. Oraz utratą przywilejów.

Pomimo tego, że miasta federacji podźwignęły się gospodarczo już w ciągu następnej dekady, siła polityczna Związku nie została już nigdy odbudowana. Sojusz został rozwiązany po kongresie wiedeńskim w 1815.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*