27 grudnia świętem państwowym – pomysł z poparcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego!

W poniedziałek, 21 czerwca, Sejmik Województwa Wielkopolskiego poparł inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. Pomysłodawcami inicjatywy są przede wszystkim następujące instytucje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Wielkopolski urząd marszałkowski poinformował, że radni popierając stanowisko, podkreślili że Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat organizuje rocznicowe obchody wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Marszałek Marek Woźniak zaznaczył w czasie sesji: „Będzie nam miło, jeśli parlament tak zdecyduje i wierzę, że tak będzie. To niezwykle ważne dla Wielkopolski”.

Urząd marszałkowski przypomniał także, że sukces Powstania Wielkopolskiego „tak doskonale przygotowanego i solidarnie przeprowadzonego, jest od samego początku dumą Wielkopolan, którzy niestrudzenie zabiegają o to, by stał się dumą każdego Polaka”. W stanowisku podkreślono, że „ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym nadałoby Powstaniu Wielkopolskiemu należną mu rangę i znaczenie wśród największych zwycięstw w historii Polski, a także pozwalałoby na jego uczczenie w należny mu sposób”.

Wskazano przy tym: „Jednocześnie, mając na uwadze wieloletni wkład Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz samorządów powiatowych i gminnych w uczczenie pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów, wyrażamy nadzieję na kontynuację realizowanych działań, w dotychczasowej formie, żywiąc głębokie przekonanie, że zwycięski zryw niepodległościowy współtworzy w szczególny sposób regionalną tożsamość i jest nieprzerwanie obecny w świadomości społeczności Wielkopolan. Pragniemy kontynuować podejmowane przedsięwzięcia w podzięce Powstańcom Wielkopolskim za bezcenny dar stanowiący fundament naszego życia i codzienności – dar Wolności, jednocześnie wskazując na jego ogólnopolski wymiar i wartość”.

Wielkopolski samorząd co roku organizuje obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego, a także wysyła swoich przedstawicieli na obchody warszawskie. Od kilku lat dzień po poznańskich ceremoniach na czele z Marszałkiem Markiem Woźniakiem delegacja z Wielkopolski udaje się przed Grób Nieznanego Żołnierza, pomnik Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz na powązkowski Cmentarz Wojskowy.

Urząd Marszałkowski przypomniał także o innych inicjatywach: „Grudniowe dni to także czas licznych uroczystości organizowanych przez samorządy powiatowe i gminne. Pomysłów, inicjatyw, nowych form świętowania zwycięstwa powstańców i przekazywania pamięci o ich zrywie przybywa z roku na rok. Obecnie idą już one w setki. I nie stanęła im na drodze także pandemia. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował w ubiegłym roku wielką akcję #Powstaniena102, w której wzięły udział tysiące nie tylko Wielkopolan, a także dofinansował produkcję, mającego wówczas premierę, filmu w reż. Tadeusza Litowczenki oraz Dominiki Wójcik-Skolimowskiej pt. „Zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”, pierwszego pełnometrażowego fabularyzowanego filmu dokumentalnego o naszym zwycięskim powstaniu”.

Źródło: dzieje.pl
Fot. Grafika Patriotyczna

Maciej Polak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*