29 czerwca 1440 roku Kazimierz Jagiellończyk został ogłoszony wielkim księciem litewskim

Tego dnia 1440 roku bojarzy litewscy ogłosili w katedrze wileńskiej Kazimierza Jagiellończyka wielkim księciem litewskim

Kazimierz Jagiellończyk został ogłoszony wielkim księciem litewskim przez bojarów litewskich w katedrze wileńskiej. Akt ten był zerwaniem unii z Polską, ponieważ wcześniejsze ustalenia w tej sprawie mówiły, iż wybór może się tylko odbyć za zgodą króla polskiego i możnych polskich.

Comments are closed.