6 lipca 1320 roku odbył się ślub Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną

Tego dnia 1320 roku król Węgier Karol Robert poślubił królewnę polską Elżbietę Łokietkównę

Ślub Karola Roberta z Elżbietą Łokietkówną był zaaranżowany przez Władysława Łokietka, który niezbyt pewnie czuł się na tronie polskim. Ciągłym zagrożeniem był król Czech, Jan Luksemburski, który rościł pretensje do tronu jako spadkobierca Wacława II.

Ten zabieg pozwolił na zdobycie pierwszego sojusznika i rozpoczął  okres współpracy polsko-węgierskiej w polityce międzynarodowej. Pierwszą taką większą akcją, była dyplomatyczna interwencja Karola Roberta, która w 1327 roku zapobiegła podporządkowania Janowi Luksemburskiemu, ziem należących do króla Władysława Łokietka.

Po przybyciu do Budy odbył się ślub, a po nim w Białogrodzie odbyła się koronacja młodej królowej, ceremoniału dokonał biskup weszpremski.

ślElżbieta była trzecią żoną króla Węgier i dała mu pięciu synów.

One Comment

  1. ta hista jest gupia