6 lipca 1934 roku odbyło się aresztowanie czołowych działaczy ONR i SN

Tego dnia 1934 roku miało miejsce aresztowanie czołowych działaczy ONR i SN (Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo Radykalnego)

Aresztowanie czołowych działaczy ONR i SN (Stronnictwa Narodowego nastąpiło) nad ranem 7 lipca, zostali przewiezieni do „Miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej”. Był to słynny wówczas „transport warszawski”. W transporcie tym znajdowali się czołowi działacze organizacji, elita ruchu. Byli to adwokaci:

  • Henryk Rossman,
  • dr Jan Jodzewicz,
  • Mieczysław Pruszyński,
  • Henryk Łączyński,
  • Edward Kemitz,

a także studenci:

  • Bolesław Piasecki,
  • Zygmunt Dziarmaga,
  • Władysław Hackiewicz,
  • Jerzy Korycki,
  • Włodzimierz Sznarbachowski.

Comments are closed.