Erich Ludendorff

9 kwietnia 1865 roku urodził się Erich Ludendorff

Tego dnia 1865 roku w Kruszewni koło Poznania przyszedł na świat Erich Ludendorff

Erich Ludendorff był synem emerytowanego oficera pruskiej kawalerii, który zdobył sławę w czasie wojen 1866 i 1870 roku. Ojciec od samego początku, kierował syna ku karierze wojskowego. Swoją karierę wojskową Erich rozpoczął w 1904 roku w Sztabie Generalnym, w sekcji zajmującej się rozmieszczaniem i mobilizacją wojsk.

Brał też czynny udział w przystosowywaniu do nowych realiów Planu Schliffena. W czasie pierwszej wojny światowej dowodził jednostkami stacjonującymi w Strasburgu, a także już w 1914 roku odebrał kapitulację od załogi twierdzy Liege, za co został przez cesarza Wilhelma II odznaczony najwyższym i najstarszym orderem wojennym Pour le Merite, oraz awansowany na szefa sztabu 8.Armii dowodzonej przez generała Hindenburga. W szeregach tej armii brał udział w spektakularnym zwycięstwie nad Rosjanami pod Tannenbergiem.

W 1918 roku zawarł w Brześciu nad Bugiem pokój z Rosją. Pod koniec wojny za rozmowy z Ententą został przez cesarza zdymisjonowany i udał się do Szwecji, skąd wrócił dopiero w roku 1920. Wtedy też zaczął czynnie popierać powstający ruch nazistowski. Za udział w puczu monachijskim w 1923 roku został aresztowany, jednak w trakcie procesu oczyszczono go z zarzutów. Już rok później został deputowanym do Reichstagu z ramienia NSDAP.

Zmarł 20 grudnia 1937 roku w Tutzing.

Comments are closed.