9 maja 1915 roku podczas bitwy pod Arras, polska kompania Bajończyków pododdziału piechoty Legii Cudzoziemskiej, wzięła udział w natarciu francuskim na wzgórze Vimy w pobliżu Berthouval

Bajończycy zdobyli ponosząc ogromne straty, trzy linie okopów niemieckich. Była to kompania pododdziału piechoty Legii Cudzoziemskiej, założona w sierpniu 1914 r. z polskich ochotników. (w liczbie 200 osób). Nazwa jednostki pochodzi od miejsca ich sformowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*